Начало Администрация Структурни звена

Структурни звена

Дирекция „Финансова политика“

Дирекция „Счетоводство”

 • Отдел „Финансово-счетоводни дейности”
 • Отдел „Методология, контрол и обобщаване на информацията”

Дирекция „Местни данъци и такси”

 • Отдел „Обслужване”
 • Отдел „Приходи”
 • Отдел „Събиране и контрол”

Дирекция „Стопански дейности”

 • Отдел „Общински предприятия, следприватизационен контрол, търговски дружества”
 • Отдел „Стопански дейности, следконцесионен контрол, категоризации”

Дирекция „Правно-нормативно обслужване”

Дирекция „Обществени поръчки”

Дирекция „Устройство на територията”

 • Отдел „Устройствени схеми и планове”
 • Отдел „Кадастър и регулация”
 • Отдел „Инвестиционни проекти и контрол по строителството”

Дирекция „Общинска собственост”

 • Отдел „Общински имоти и разпореждане”
 • Отдел „Правно обслужване на общинската собственост“
 • Отдел „Управление на имотния фонд“

Дирекция „Строителство и инвестиции”

 • Отдел „Пътна и инженерна инфраструктура
 • Отдел „Строителство и благоустройство”
 • Отдел „Техническа инфраструктура и инвестиционни проекти”

9,732 total views, no views today