Начало Администрация Структурни звена

Структурни звена

Дирекция „Финансова политика“

Дирекция „Счетоводство”

 • Отдел „Финансово-счетоводни дейности”
 • Отдел „Методология, контрол и обобщаване на информацията”

Дирекция „Местни данъци и такси”

 • Отдел „Обслужване”
 • Отдел „Приходи”
 • Отдел „Събиране и контрол”

Дирекция „Общинска икономика”

 • Отдел „Общински предприятия”
 • Отдел „Стопански дейности и следконцесионен контрол”

Дирекция „Правно-нормативно обслужване”

Дирекция „Обществени поръчки”

Дирекция „Социална политика”

Дирекция „Устройство на територията и инвестиционни проекти”

 • Отдел „Устройствени схеми и планове”
 • Отдел „Инвестиционни проекти и контрол по строителството”

Дирекция „Устройствено планиране и кадастър“

Дирекция „Строителство и инвестиции”

 • Отдел „Пътна и инженерна инфраструктура
 • Отдел „Строителство и благоустройство”
 • Отдел „Техническа инфраструктура и инвестиционни проекти”

Дирекция „Общинска собственост”

 • Отдел „Общински имоти и разпореждане”
 • Отдел „Правно обслужване на общинската собственост“
 • Отдел „Общински жилища”
 • Отдел „Управление на собствеността“

2,706 total views, no views today