Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Екология и управление на отпадъците”

Дирекция „Екология и управление на отпадъците”

Директор на дирекция „ЕУО”  – инж. Вяра Колева
За контакти: ул. „Емил Де Лавеле” № 9
Тел.: 032 / 656 873
E-mail: [email protected]

Прегледай на по-голяма карта

Политиката на Община Пловдив по управление на околната среда се изпълнява от Дирекция „Екология и управление на отпадъците”.
Реализират се редица дейности, които целят опазването и поддържане качеството на елементите на околната среда. С особено внимание се подхожда към подобряване качеството и делът на зелените площи, поддържане в норми параметрите на атмосферния въздух и водите. Все по-сериозно се работи в посока намаляване ошумяването в околната среда, опазването и възстановяването на биоразнообразието и уникалните ни защитени територии. Богат е опита на общината в управлението на отпадъците, разделното им събиране и рециклиране.
Приоритетно и усилено се работи в овладяване популацията на безстопанствените животни, прилагайки комплекс от хуманни мерки и по Програма за намиране на собственици. Стремежът в това направление е да се повиши качеството при отглеждането на домашните кучета, да се намали риска от разпространение на зоонози, да се стимулира активното гражданско участие в решаването на всеки един проблем, в превръщането на Пловдив в град безопасен, красив и комфортен, приветлив и с подчертана европейска визия.

93,020 total views, no views today