Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Екология и управление на отпадъците”

Дирекция „Екология и управление на отпадъците”

За контакти с дирекция „Екология и управление на отпадъците”:
Директор на дирекция „ЕУО” - Василка Иванова Чопкова- по заместване
Адрес: площад „Стефан Стамболов” № 1
Пловдив, 4000

Тел: 032/656 871
E-mail: direkcia_ecologia@plovdiv.bg

Политиката на Община Пловдив по управление на околната среда се изпълнява от Дирекция „Екология и управление на отпадъците”.
Реализират се редица дейности, които целят опазването и поддържане качеството на елементите на околната среда. С особено внимание се подхожда към подобряване качеството и делът на зелените площи, поддържане в норми параметрите на атмосферния въздух и водите. Все по-сериозно се работи в посока намаляване ошумяването в околната среда, опазването и възстановяването на биоразнообразието и уникалните ни защитени територии. Богат е опита на общината в управлението на отпадъците, разделното им събиране и рециклиране.
Приоритетно и усилено се работи в овладяване популацията на безстопанствените животни, прилагайки комплекс от хуманни мерки и по Програма за намиране на собственици. Стремежът в това направление е да се повиши качеството при отглеждането на домашните кучета, да се намали риска от разпространение на зоонози, да се стимулира активното гражданско участие в решаването на всеки един проблем, в превръщането на Пловдив в град безопасен, красив и комфортен, приветлив и с подчертана европейска визия.

48,872 total views, 38 views today