Звено за вътрешен одит

Име Длъжност Телефон Ел. адрес
Димитрия Йорданова Николова Ръководител звено 032/656-749 d_nikolova@plovdiv.bg
Емилия Георгиева Топалова Главен вътрешен одитор 032/656-749 emi_topalova@plovdiv.bg

СТАТУТ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

12,416 total views, 4 views today