Начало Администрация Структурни звена Отдел „Експертно-техническо обслужване на Общински съвет”

Отдел „Експертно-техническо обслужване на Общински съвет”

Началник на отдела е Иванка Кисьова

e-mail: obs@plovdiv.bg
За контакти: Деловодство- тел. 032 / 600 549

ул.“Авксентий Велешки“ № 20

Отдел „ Експертно-техническо обслужване на Общински съвет” има следните основни функции:

1. Осигурява експертно и технически и организира работата на постоянните и временните комисии към Общински съвет, както и заседанията на Общински съвет;
2. Обслужва деловодно временните и постоянните комисии, както и Общинския съвет;
3. При поискване предоставя на граждани и организации решенията на Общинския съвет от настоящата календарна година;
4. Изготвя и в последствие обявява решенията на Общински съвет, съгласно изискванията на ЗМСМА, в интернет сайта на общината, в пресата и на информационното табло;
5. След изрично изискване на съдебните органи, обявява и набира кандидати за съдебни заседатели;
6. Изпълнява всички нареждания на председателя на Общинския съвет, както и други функции, посочени в Правилника на Общинския съвет;
7. Съхранява протоколите и фонограмите от заседанията на Общински съвет.

12,625 total views, 2 views today