Начало Администрация Заместник-кметове Заместник-кмет „Общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците”

Заместник-кмет „Общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците”

Розалин Петков

Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Ст. Стамболов 1, етаж III, стая 41

Тел.: 032/656 723

Факс: 032/632 781

Е-mail: r_petkov@plovdiv.bg

Дата на раждане: 31.12.1965 г. в гр. Карлово

Образование:

• Висш институт за народно стопанство, гр. Варна

Специалност „Счетоводство, контрол, финанси и планиране”

Квалификация: Магистър  икономист – счетоводител

Професионален опит:

 От 09.11.2015 – заместник-кмет „Общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците“ в община Пловдив;

• От 26. 11.2014 – Областен управител на област Пловдив;

• От 16.11.2011 г. – заместник-кмет „Общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците“ в община Пловдив;

• От 01.09.2009 г. до 15.11.2011 г. – заместник областен управител на област Пловдив;

• От 14.03.2009 г. до 01.09.2009 г. – регионален координатор проблемни кредити в СИБАНК;

• От 04.12.2007 г. до 13.03.2009 г. – ръководител офис СИБАНК, гр. Карлово;

• От 01.02.2005 г. до 03.12.2007 г. – счетоводител на свободна практика;

• От 11.02.2004 г. до 31.01.2005 г. – заместник директор по икономическите въпроси на ВМЗ ЕАД, гр. Сопот;

• От 15.05.1999 г. до 10.02.2004 г. – главен счетоводител на ВМЗ ЕАД, гр. Сопот;

• От 11.01.1991 г. до 14.05.1999 г. – счетоводител във ВМЗ ЕАД, гр. Сопот.

32,962 total views, 6 views today