Начало Администрация Заместник-кметове Заместник-кмет “Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество”

Заместник-кмет “Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество”

DSC_8632-(1)-(2)

Стефан Стоянов

Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Ст. Стамболов 1, етаж III, стая 42
Тел.: 032/656 712
Факс: 032/632 781
Е-mail на личен сътрудник: d_mircheva@plovdiv.bg

Дата на раждане: 15.01.1982 г. в гр. Пловдив

Образование:

  •  Софийски университет „Климент Охридски”, гр. София
    Специалност „Българска филология” випуск 2005г.
  •  91-а Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София випуск 2000г.
  • Един от 100-е иноватори на централна и източна Европа за 2016 година според престижната класация на Res Publica, Google, Visegrad Fund and the Financial Times.

Професионален опит:

• От 2016 г. до сега  заместник-кмет на община Пловдив, отговарящ за образование, бизнес развитие, европейски политики и международни отношения.

- 2016 г. официално стартира програма по въвеждане на Монтесори педагогика в публични детски градини за първи път в България.
- 2016 г. стартира пилотно въвеждане на водещи системи за управление на учебния процес Google Apps for education и Windows 365.
- 2016 г. участва в създаването на Образователно-индустриален борд, целящ подобряване на образователната екосистема и свързването на бизнеса и професионалното образование в общи програми за дуално обучение.
 
• От 2016 г. до сега – заместник-председател на управителния съвет на фондация Пловдив 2019.

• От 2011 г. до 2015 г.  заместник-кмет на Община Пловдив, отговарящ за култура, образование, туризъм, бизнес развитие, Европейски проекти и иновации. 

• От 2014 г. до 2016 г. е председател на борда на директорите на фондация Пловдив 2019.

- Участва активно в налагането на Пловдив като втори център в страната за IT и аутсорсинг услуги, като към 2015 г. над 5 000 души са заети в тези сектори.
- Участва в екипа по налагането на Пловдив като индустриален център в региона и по привличането на стратегически инвеститори в Тракия икономическа зона.
- Създава концепция за туристически бранд на града като уикенд и културна дестинация и като един от бързо растящите туристически центрове.
- Стартира редица образователни програми и реформи в детските градини и училищата в Пловдив, електронен прием в детските градини, програма за иновативни училища, програма за техническа помощ на учебния процес и др.
- През 2012 година стартира създаването на отдел за Бизнес развитие, който да се специализира в работата с потенциални инвеститори и да позиционира града като важен регионален център.

• От 2011 г. до септември 2014 г. ръководи екипа, подготвящ кандидатурата на град Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година. 

• От 2005 г. до 2011 г. – собственик и управител на частна компания, занимаваща се с обслужването на международни клиенти в сферата на медиен мониторинг и анализ, изнесени бизнес процеси, онлайн маркетинг и др. Разработване и маркетиране на онлайн проекти. Медийни кампании.

• От 2001 г. до 2005 г. – журналист, а в последствие и редактор в Телевизия Европа

37,579 total views, 2 views today