Начало Администрация Общински предприятия ОП „Младежки център Пловдив“

ОП „Младежки център Пловдив“

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ е създадено  с оглед подкрепа и подобряване на благосъстоянието на децата на възраст от 4 до 14 г. и младите хора на възраст от 15 до 29 години чрез провеждане на неформални образователни дейности. Услугите предоставяни в центъра са достъпни за всички млади хора, включително и представители на семейства с нисък доход, младежи в институции, от етнически малцинства, както и живеещи в малки и отдалечени населени места около град Пловдив.

Предприятието е разделено на две основни направления, а именно:

„Образователни програми и проекти“, които включват следните дейности:

 • организиране и участие в  младежки обмени;
 • участие в неформални обучения – гражданско образование, изграждане на социални умения, младежко лидерство и други;
 • работа по програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от училище;
 • организиране и участие на клубове по интереси;
 • организиране и участие в доброволчески инициативи и благотворителни кампании;
 • участие в работилници, ателиета и клубове по практически умения;
 • организиране и участие в клубове по интереси, езикови курсове;
 • предоставяне на свободен достъп до интернет и медийно базирани платформи;
 • организиране и провеждане на кръгли маси с представители на заинтересованите страни – младежки НПО, социални и здравни работници, представители на институции, обучителни организации и други;
 • организиране на публично-информационни кампании по проблемите на младежите;

„Спортен комплекс и хотелска част“, които включват следните дейности:

 • Осъществяване на маркетинг и рекламно-информационна дейност с цел популяризиране на комплекса, като атрактивно, интересно и приятно място, както за гостите, така и за жителите на град Пловдив;
 • Настаняване на младежи по време на организирани младежки обмени с младежи от страната и чужбина;
 • Настаняване на отбори по време на световни, европейски първенства, както и други спортни събития;
 • Настаняване по време на провеждане на дългосрочни семинари и обучения;
 • Свободно настаняване на желаещи да ползват хотелската част;

Организиране и провеждане на:

 • футболни, волейболни и баскетболни турнири;
 • спортни празници и тържества с участието на пловдивски училища и университети;
 • партньорство с пловдивските спортни клубове за организиране и провеждане на активности;
 • футболни лиги;
 • благотворителни събития в помощ на деца и семейства в риск;

За Контакти:

Димитрия Тодорова – Андонова
Тел.: 0896 610 968

Тел. за резервация леглова база: 0888 900 767
Тел. за резервация спортна база: 0884 544 308

e-mail: youth.centre.plovdiv@gmail.com
www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv

6,462 total views, 2 views today