Начало Актуално Важно съобщение за културния календар за 2019 година

Важно съобщение за културния календар за 2019 година

Дирекция „Култура и културно наследство“ при Община Пловдив съобщава, че на сайта на Община Пловдив www.plovdiv.bg в раздел „Култура“ са публикувани резултатите от дейността на Комисията, назначена със Заповед № 18ОА2494/24.10.2018г., за оценка, класиране и одобряване за включване в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2019г. на проекти по Компонент 1 от Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата.

Кандидатите за финансиране, чиито проекти са класирани за включване в Календара на културните събития, но за които комисията е направила редукция на определени разходи по бюджетните дейности, са длъжни в двуседмичен срок до 17.15ч. на 7 декември 2018г. да внесат в деловодството на Община Пловдив на пл. „Ст.Стамболов“№1 писмено потвърждение до комисията, че ще реализират проекта, съобразно новите финансови условия и да представят актуализиран бюджет.

2,670 total views, 2 views today