Начало Актуално ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“

logo

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира среща за обществено обсъждане на Идеен проект и задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за железопътен участък Пловдив-Филипово, част от Проект 1 „Развитие на жп възел Пловдив“. Проект 1 е част от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, фаза 2“ с възложител ДП НКЖИ.

Срещата ще се проведе на 15.10.2018г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20.

Документацията по идейния проект е на разположение на заинтересованите лица, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, за срок от 30 календарни дни, преди датата на общественото обсъждане, в сградата на Железопътна секция Пловдив, на адрес гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 и на интернет страницата на ДП „НКЖИ“, в секция „Обяви“.

Писмени становища могат да се предоставят на адрес:
ДП НКЖИ – Централно управление, Дирекция СРИП,
1233, София, бул. „Мария Луиза“ № 110
e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg ; n.boeva@rail-infra.bg
Лица за контакти: Мирослава Доганджийска – тел. 02/932 3863; 0888 253 003;
Нина Боева – тел. 02/932 6047; 0882 616 067;

2,961 total views, 8 views today