Начало Актуално И през юли месец продължава пръскането срещу комари

И през юли месец продължава пръскането срещу комари

През първата половина на месец юли в Пловдив предстоят следните масови обработки на дървесна и храстова растителност срещу възрастни форми на комари:

-         3-ти и 4-ти – райони Западен и Южен

-         5-ти и 6-ти – райони Централен и Тракия

-         7-ми и 10-ти  – райони Северен и Източен

-         11-ти и 12-ти – райони Централен и Тракия

-         13-ти и 14 -ти – райони Западен и Южен

-         14-ти и 17-ти – райони Северен и Източен

Ще се работи с разрешен за използване биоциден препарат, в препоръчителната  за употреба концентрация. Карантинния срок е 24 часа.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

Припомняме, че комарите и кърлежите могат да бъдат преносители на инфекции и заболявания опасни както за животните, така и за хората. От тази група заразни болести у нас се срещат  Марсилска треска (Средиземноморска петниста треска), Лаймска борелиоза (Лаймска болест), Ку-треска, Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Хеморагична треска с бъбречен синдром (ХТБС), Кърлежов енцефалит, Туларемия, Западно-Нилска треска, Малария, Висцерална Лайшманиоза.

Източници или резервоари на инфекцията в природата са диви животни и птици. При някои от тях, източници или резервоари са домашни животни и птици, а при малка част – и човекът. Настъпилите климатични промени водят до изменения в биотопите (местообитанията) на резервоарите и векторите, увеличаване числеността на техните популации, постепенно заличаване на границата между типично природните огнища и населените места. Това означава, че е необходимо да бъдем внимателни и да се предпазваме, както по време на излет, така и в силно урбанизираните населени места.

Според националното ни законодателство „Всички физически и юридически лица са длъжни да поддържат в обектите си численост на членестоноги и гризачи вредители на нива безопасни за здравето на хората и да осигурят извършването на дезинсекции и дератизации“. В тази връзка, обръщаме се към пловдивчани, да проявят съпричастност и гражданска отговорност като се погрижат за обектите, които стопанисват и обитават. Ето и нашите съвети :

-         поддържайте ниско окосена тревата в обектите, които стопанисвате;

-         изхвърляйте окосената трева, събраните клони, листа и други отпадъци  на обозначените за това места;

-         търсете професионално съдействие за същинските химични обработки;

-         дренирайте и заравнете често наводняваните терени, които стопанисвате – така ще предотвратите създаването на биотоп /развъдник, резервоар/ на комари;

-         погрижете се в дома и имота Ви да не се образува застояла вода, която също ще се превърне в „домашен“ биотоп на комари!

2,104 total views, 4 views today