Начало Как да действаме при: високи температури, превишение на алармените прагове, строително-ремонтни дейности?

Как да действаме при: високи температури, превишение на алармените прагове, строително-ремонтни дейности?

Как да действаме при високи температури?

• Да се избягват обедните часове за извършване на дейности на открито, особено от страдащи от сърдечно съдови и мозъчни заболявания, както и от възрастни хора.
• За предпазване от топлинни и слънчеви удари да се носят шапки, светли и леки дрехи.
• Да се поемат достатъчно течности, с цел да се избегне обезводняването на организма.
• Приемът на плодове и зеленчуци възстановява по-бързо изгубените от топлината течности.
• Употребата на алкохол (концентрат) може да ускори  настъпването на топлинен удар и да предизвика сърдечни проблеми.
• Не повече от 10-12 градуса трябва да бъде разликата между температурата на климатичното помещение и външната температура. Честотата смяна на такива пространства – например влизане или излизане от кола, паркирана на открито (в която температурата може да достигне може да достигне и над 40 градуса) и в охладено помещение трябва да става внимателно. При влизане в автомобила, трябва да се отварят прозорците и по възможност да се проветри. Аклиматизацията в студено помещение става за около минута – две. Резкият „преход” от топло към студено и обратно при температурна разлика над 10 градуса, може да предизвика колапс, особено при пациенти със сърдечно – съдови заболявания.
• Първите признаци на слънчевия и топлинния са: зачервена, суха кожа, липсата на потене, липса на слюноотделяне, човек не може да преглъща. Възможно е да се появи световъртеж, промени в зрението, гадене, главоболие и повръщане. Много е важно пострадалия да се пренесе веднага на хладно място и да се уводни, да приема течности през устата по възможност и да се потърси квалифицирана помощ на тел. 112.

Превантивни действия при пожар

Летния сезон и придружаващите го високите температури създават предпоставка за възникване и бързо разрастване на пожари. Община Пловдив, Дирекция „Екология и управление на отпадъците” препоръчва на гражданите да бъдат със засилено внимание за недопускане възникването и бързото ограничаване на пожарите на територията на Община Пловдив.

Ще бъде засилен  превантивния контрол за недопускане на палежи.

При епизоди, в които се превишават алармените прагове следва да се предприемат следните мерки:

• Да се избягват напрегнати физически дейности на открито. Ако са наложителни, се препоръчва те да се извършат рано сутрин или късно вечер, ако контролните органи са предупредили за по-слабо замърсяване на въздуха. Определени замърсители (озон) добиват много високи стойности през обедните и следобедните часове;
• Учителите трябва да отменят физкултурни занимания като бягане, футбол, баскетбол, или друг спорт на открито със занимания без състезателен характер или такива в закрити помещения или в класните стаи;
• Да продължи престоя вътре в помещенията до преминаване на епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците на стаите;
• Да не се пуши и да се избягват помещения, в които пушенето е разрешено;
• Да се избягва престоя в райони с интензивен автомобилен транспорт, където отпадните газове от транспорта са масивни, както и присъствие в работни помещения с допълнителна експозиция на аерозоли, прахове и други дразнещи вещества;
• Да се ограничават дейности, които произвеждат дразнещи носа, очите и белите дробове вещества като готвене, чистене, упражняване на неподходящо хоби;
• Болни от коронарна болест трябва да избягват физически натоварвания на открито в дни с алармени стойности на атмосферните замърсители поради риск от остра миокардна исхемия или инфаркт на миокарда;
• Конкретни лечебни препарати за лечение на белодробни и сърдечно-съдови заболявания, свързани със замърсяването на въздуха, не съществуват.

На вниманието на всички строителни фирми и организации, както и физически лица, извършващи строително – монтажни дейности на територията на Община Пловдив, съгласно Заповед № 12 ОА 512/ 02.03.2012 г. на Кмета на Община Пловдив :
Във връзка с опазване чистотата на атмосферния въздух и настъпващия летен сезон, характерен със специфични метеорологични условия – повишаване на температурата, понижаване на атмосферното налягане, наличие на пълно безветрие, се създава предпоставка за инверсионен процес в атмосферния въздух, водещ до задържане на емитираните замърсители включително фини прахови частици в приземния въздушен слой. За опазване на околната среда и чистотата на атмосферния въздух, е нужно всички строителни фирми и организации, както и физически лица, извършващи строително – монтажни дейности на територията на Община Пловдив :
• Да използват екологосъобразни, добри световни практики при изпълнението на строителство – опаковане на строежите; оросяване и редовно почистване на строителните площадки; ограничаване шумовото натоварване; уведомяване на живущите при строителните обекти при събарянето на сгради и др.
• Товаренето на транспортните средства със строителни отпадъци, отломки и земни маси да се извършва при изключен двигател. За ограничаване замърсяването на уличните платна и въздуха от запрашаване, превозването на строителни материали отпадъци или насипни товари да се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и здрави покривала.
• От площадките, на които се извършва строително или строително ремонтна дейност в благоустроени райони, извеждането на отпадъци да се извършва до края на работния ден.
• Стоварване и съхранение на строителни материали на общински терени да се извършва само в съдове, контейнери и на площадки определени за временно складиране на строителни материали с разрешение на общината, съгласно утвърдения план за безопасност и здраве на обекта.
• След окончателното завършване на строителната или строително-монтажна дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на използваните площадки и щетите нанесени върху компонентите на околната среда, възникнали от транспорта и съхранението на  материалите от строителната дейност.
• Да осигурят необходимите условия и техника за измиване и почистване на излизащите МПС.
• Да не се движат МПС с течове или наднормена емисия на вредни газове, както и такива замърсяващи пътната настилка.
• След окончателното завършване на строителната дейност при обекти от инженерната инфраструктура задължително да се извърши възстановяване на настилката.
• След приключване изграждането на даден обект да бъде възстановена прилежащата територия, състояща се в изграждане на пътни, тротоарни настилки, озеленяване и др.

5,114 total views, 2 views today