Начало Мероприятия през Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2015 в град Пловдив

Мероприятия през Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2015 в град Пловдив

В рамките на Европейската седмица на мобилността в Община Пловдив бяха проведени активности, които допринесоха за постигане целите на инициативата. Общо в мероприятията, посветени на кампанията взеха участие 3860 ученици и обучаващи се деца в предучилищна възраст от общински и държавни детски градини и училища. В подготовката и реализацията на дейностите бяха ангажирани над 100 ръководители, учители и служители в детските и учебни заведения. Много родители и близки на подрастващите взеха активно участие в редица от мероприятията. Разпределението на реализираните активности е в следните единадесет групи:

1. Разполагане на информационни материали и анонсиране на инициативата пред обществеността – винил във всеки административен район и спортен комплекс „Гребна база”, постери на публично достъпни места, в училища и детски градини, популяризиране на програмата с активностите в града и кратка информация чрез медиите.

1 2

2. Открит урок на тема „Безопасно движение при устойчивите начини на придвижване;
3. Подготвена и представена презентация на тема „Устойчива мобилност” в час на класния ръководител и на родителски срещи;
4. Беседа на тема: „Избери. Промени. Комбинирай.”
5. Организирана викторина от 9 въпроса на тема „Ползите за околната среда от устойчивите на чини на придвижване в града”;
6. Велокрос, демонстрации и състезания с велосипеди, ролери, скутери;
7. Конкурс за рисунка на тема „В моя град с колело” в 14 детски градини, като  най-добрите изработки бяха изложени в „Цар Симеоновата Градина”;
8. Рисунка на асфалт на тема „Аз карам велосипед” и „В града без кола”;
9. Музикални концерти, спортни празници и образователни игри;
10. Дискусия на тема „Безопасния път до училище”;
11. Представяне на наръчник на велосипедиста;

Съпътстващите дейности, които Община Пловдив реализира в партньорство с местни институции и организации:

→ Във връзка с провеждането на велошествие под надслов „Аз карам колело – последвай ме!” на 20 септември, Община Пловдив инициира измерване на шума по бул. „Цар Борис III Обединител” в два дни-на 17 септември (в условия на автомобилен трафик по двете платна на булеварда) и 20 септември (по време на провеждането на велосипедно шествие, при спрян автомобилен трафик). Резултатите, изобразени графично по-долу показват, че еквивалентното ниво за измервания интервал при провеждането на велошествието е с 6-8 dB по-ниско от това при движение на МПС по булеварда.

3

4

4

→ По повод Европейската седмица на мобилността (16 – 22 септември) със съдействието на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда ученици от училищата ЕГ „Иван Вазов“ и „Св. Св. Кирил и Методий“ и заинтересованата общественост се запознаха как се отчита чистотата на въздуха в Пловдив. За тази цел бе представена дейността на автоматичната измервателна станция за мониторинг качеството на атмосферния въздух „Каменица“. Демонстрирано бе измерване на основни характеристики на атмосферния въздух (серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, фини прахови частици), както и ниво на шум, излъчван в околната среда от битови и производствени източници в района. Мобилната автоматична станция бе позиционирана на транспортен възел „Баня Старинна“. На 20 септември в този участък се проведе и велошествие „Бъди в града без кола“. Отчетено бе въздействието върху качеството на атмосферния въздух в района от ограниченото движение на моторни превозни средства. На този ден анализираната средно денонощната стойност за фини прахови частици бе 38 µg/m3, което е под нормативно определените 50 µg/m3 за средно денонощна норма.

→ В израз на подкрепа към инициативата ЕСМ 2015 и по повод откриването на учебната година на 15 септември 2015 в часовия диапазон 7:30-8:30ч беше осигурено безплатно придвижване на пътуващите по линия на автобус №29.

11,962 total views, 2 views today