Начало Актуално Община Пловдив предизвиква креативността Ви

Община Пловдив предизвиква креативността Ви

velo

Местната власт обявява конкурс за подбор на иновативни идеи и партньори, които да бъдат включени в проектно предложение на Общината

 Ако имате смела и иновативна идея за подобряване на градската мобилност в Пловдив;

  • Ако искате да експериментирате и да поемете риска да я превърнете в прототип, тестван в реални градски условия;

Община Пловдив търси именно Вас! Очакваме Вашето творческо, новаторско и устойчиво решение.

Единственото, което трябва да направите, е да участвате в конкурса за подбор на иновативни идеи, които да бъдат включени в проектното предложение на Община Пловдив, което може да получи европейско финансиране до 5 млн. лева и е по Програма „Градски иновативни дейности“, приоритетна област „Устойчива градска мобилност“. Трябва само да докажете, че концепцията Ви не е предварително тествана и прилагана в градски условия в държава членка на ЕС. Крайният срок за подаване на идейни предложения е 17:15 часа на 23 март 2017 година.

Най-доброто предложение ще бъде определено въз основа на четири основни критерия за оценка, а именно:

1. Иновативност;

2. Ползи за обществото;

3. Предпоставки за трансфер и приложение на идеята в други европейски градове;

4. Техническа осъществимост и измеримост на идейното предложение;

„Лабораторията“ за нови идеи Urban Innovative Actions (UIA) насърчава прозрачния избор на партньори, както и участието на всички ключови заинтересовани страни в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекта. Партньори могат да бъдат институции, представители на частния сектор, асоциации, научно-изследователски организации, образователни и обучителни организации, и др., стига да имат статут на юридическо лице. Краен срок за участие в конкурса за подбор на партньори е 17:15 часа на 24 март 2017 година.

Пълната информация за Програмата и условията за кандидатстване с идейно предложение или като партньори може да намерите на сайта на Община Пловдив – http://bit.ly/2nvpEO9

 

 

12,081 total views, no views today