Начало Banners Община Пловдив – приятел на детето

Община Пловдив – приятел на детето

logo_obstina_priatel-1   logoPlovdiv-300x201   UNICEF

Инициирана от Уницеф България „Община – приятел на детето“ обединява 17 общини. „Община – приятел на детето” е система за добро местно управление, в която гласовете, нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от политиките и решенията на общината. Мрежата на Общините, приятели на детето е неформално обединение на общини, поели ангажимента да развиват благосъстоянието на децата на местно ниво съгласно Конвецията на ООН за правата на детето и да развиват участието на децата в процеса на вземане на решения.

Община Пловдив е част от Мрежата на Общините, приятели на детето.

ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНИТЕ, ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА СВЪРЗАНИ СЪС БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА И НАЙ- ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕЦАТА:
1. Подобряване на качеството на живот на децата в общините.
2. Създаване на нови услуги за деца.
3. Развитие на инфраструктурата за деца:
4. Разширяване на предоставяните услуги или пилотиране на нови услуги в подкрепа на добро родителство.
5. Осигуряване на правото на детето да живее в семейна среда.
6. Превенция на агресивното поведение и зависимостите.
7. Създаване на възможности за активно детско участие.
8. Създаване на общински детски/ младежки парламент и дейности в подкрепа на децата.

10 март 2015 г. УНИЦЕФ България, съвместно с Общините, членове на мрежата „Община-приятел на детето“ стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско участие. Това представлява информирано и доброволно включване на децата – в това число от маргинализирани групи, на различна възраст и с различни способности – в процеса по взимане на решения относно всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено.
Какво представлява детското участие?
Детското участие е право на всички деца – както индивидуално, така и когато участват в група или представляват други деца. На индивидуално равнище, децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им да бъдат отчетени, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии и други специалисти) взимат решения, които ги засягат. Като група, децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние и да дават информация във връзка с решенията, които се вземат в обществото – например в училища, местни администрации, доставчици на услуги, граждански организации или правителството.

16,915 total views, 10 views today