Начало Пловдив днес Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни продължава превенцията сред учениците

Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни продължава превенцията сред учениците

otchet_komisiq

„В Пловдив няма потресаващи престъпления , извършени от малолетни и непълнолетни. Системата за превенция работи добре. Отношението на общината и районните администрации, взаимодействието с правоохранителните и правозащитните органи е на ниво.“
Това заяви заместник-председателят на Общинската комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни в Пловдив Петко Василев на пресконференция след края на годишното отчетно събрание за 2017 г., в което участваха представители на местните комисии, съда и прокуратурата.
От особено значение според него е превантивната дейност в училищата, тъй като 80 на сто противообществените деяния се извършват именно от ученици. Като добро постижение Петко Василев отбеляза програмата „Училището – сигурна среда за децата“, по която през миналата година при голям интерес са проведени над 400 учебни часа на експертно ниво по актуални теми, свързани с престъпността.
Бе отчетено, че на територията на общината през 2017 г. не е станало нито едно изнасилване от малолетен и непълнолетен, незначителен е и броят на блудствата. Извършени са 109 престъпления, 60 на сто от които кражби, от 114 непълнолетни и 33 противообществени прояви от 22 малолетни лица. Макар и по-малко в сравнение с 2016 г., тревожен е броят на престъпленията спрямо деца – 119 малолетни и непълнолетни са били обект на престъпни посегателства.
„Като добър пример може да послужи пловдивският модел за изследването на риска от повторно извършване на противообществена проява. Съвестно, задълбочено и аргументирано се изготвя оценка на риска по 15 показателя – семейство, училище, приятелска среда, престъпен контингент в рода и т.н. При висока оценка на риск се налага адекватна мярка той да не се прояви, включително и настаняване в специализирани учебни заведения“, посочи Петко Василев.

3,378 total views, 2 views today