Начало Общински Съвет Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПКОНПИ

Образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), одобрени на 19. 02. 2018 г. от ПК по ПУКИ

Публикувано на 21.02.2018 в 14: 58 часа

 Декларации по ЗПУКИ /отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г./

36,671 total views, 4 views today