Дневен ред

П О К А Н А 

на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 във връзка чл. 23, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 41, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет 

С В И К В А М

общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

19. 07. 2017 г. /сряда / от 09,00ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Отчет на Кмета на Община Пловдив като Председател на Управителния съвет на Фондация „Пловдив 2019“. Информация на Контролния съвет за дейността на фондацията до момента.

2. Отчет на Кмета на Община Пловдив относно: Реализирани дейности от Община Пловдив за реализиране на Програмата „Пловдив – Европейска столица на културата – 2019“; Взаимодействие с Републиканския бюджет; Изпълнение на препоръките в Доклада на комисията по мониторинг и консултация от октомври 2016 г.; Рискове и заплахи за реалното изпълнение на планираните дейности до 2019 г.; Визия за успешна защита на титлата „Европейска културна столица“ през 2019 г.; 

3. Актуализация състава на Контролния съвет на Фондация „Пловдив 2019“

САВИНА ПЕТКОВА

  Председател на Общински съвет – Пловдив

 

73,336 total views, 12 views today