Начало Общински Съвет Постоянни комисии

Постоянни комисии

График на он-лайн заседания на  Постоянните комисии към Общински съвет- Пловдив

Наименование на комисията Дата

Час

Стая

Правна комисия 18.09.2020-Петък 11.00
Финанси и бюджет 18.09.2020-Петък 11.00
Екология и комунални дейности 18.09.2020-Петък 14.30
Здравеопазване и социални дейности 18.09.2020-Петък 13.00
Образование, наука, вероизповедание 18.09.2020-Петък 15.00
Общинска собственост и стопански дейности 18.09.2020-Петък 13.00
Култура, туризъм, евроинтеграция и МИО 18.09.2020-Петък 15.00
Устройство на територията и жилищна политика 18.09.2020-Петък 13.45
Обществен ред, транспорт и защита при бедствия 18.09.2020-Петък 13.45
Младежки дейности и спорт 18.09.2020-Петък 14.30
Противодействие на корупцията 18.09.2020-Петък 15.30

1. Правна комисия

2. Комисия „Бюджет и финанси”

3. Комисия „Екология и комунални дейности”

4. Комисия „Здравеопазване и социални дейности”

5. Комисия „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси”

6. Комисия „Общинска собственост и стопански дейности”

7. Комисия „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения”

8. Комисия „Устройство на територията и жилищна политика”

9. Комисия „Обществен ред и транспорт”

10. Комисия „Младежки дейности и спорт”

11. Комисия „Противодейсвие на корупцията“

65,135 total views, 2 views today