Начало Общински Съвет Постоянни комисии

Постоянни комисии

График на Постоянните комисия към Общински съвет- Пловдив

Наименование на комисията Дата

Час

Стая

Правна комисия 24.11.2017- Петък 13.30
Финанси и бюджет 24.11.2017- Петък

13.30

Екология и комунални дейности 24.11.2017- Петък 14.30
Здравеопазване и социални дейности 24.11.2017- Петък 14.00
Образование, наука, вероизповедание 24.11.2017- Петък 14.00
Общинска собственост и стопански дейности 24.11.2017- Петък 13.30
Култура, туризъм, евроинтеграция и МИО 24.11.2017- Петък 14.00
Устройство на територията и жилищна политика 24.11.2017- Петък 13.30
Обществен ред и транспорт 24.11.2017- Петък 15.30
Младежки дейности и спорт 24.11.2017- Петък 14.30
Предотвратяване конфликт на интереси

1. Правна комисия

2. Комисия „Бюджет и финанси”

3. Комисия „Екология и комунални дейности”

4. Комисия „Здравеопазване и социални дейности”

5. Комисия „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси”

6. Комисия „Общинска собственост и стопански дейности”

7. Комисия „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения”

8. Комисия „Устройство на територията и жилищна политика”

9. Комисия „Обществен ред и транспорт”

10. Комисия „Младежки дейности и спорт”

11. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

24,350 total views, 8 views today