Начало Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив
Предварителна оценка на въздействие

Дата на публикуване: 09.04.2020
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на наредбата

1,668 total views, 2 views today