Начало Актуално Резултати от класирането за детските заведения на Пловдив от 28.11.2017 г.

Резултати от класирането за детските заведения на Пловдив от 28.11.2017 г.

cdg_montesori

За проведеното на 28 ноември 2017 година класиране бяха обявени от директорите на детските заведения общо 455 свободни места. От тях местата за децата до 3-годишна възраст бяха най-много – 129. За първа възрастова група – за децата, родени през 2014 година, бяха обявени 86 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група – 100, за трета подготвителна група –75, и за четвърта подготвителна група – 65 свободни места.

За обявените места кандидатстваха общо 300 деца. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 203. За първа група в класирането участваха 58 деца, за втора – 14 деца, и за подготвителните групи общо 25 деца.

Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е само 121 (78 в яслените групи, 8 в първа група, 16 във втора възрастова група и общо 19 в подготвителните групи). Причината е, че желанията на родителите се разминават с наличните свободни места.

До края на календарната 2017 година ще бъде проведено още едно класиране – на 14 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 05.12.2017 г. Предстои утвърждаване на графика за следващата календарна 2018 г., след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания след публикуването му на интернет страницата на системата dz-priem.plovdiv.bg.

В Системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ вече има нова функционалност, която дава подробна актуална информация в реално време за брой деца, чакащи класиране. Статистическите данни ще бъдат достъпни от 05 декември 2017 г. след обявяване на свободните места за класирането на 14 декември 2017 г. В раздел свободни места на страницата на системата ще се отваря панел чакащи класиране, където подалите заявления са разпределени по брой точки и детски градини, за всяко от петте желания.

Новата функционалност има за цел повишаване информираността на родителите при кандидатстване за детска градина и ясла. Заинтересованите лица ще имат възможност да съпоставят броят свободни места и съответният брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване.

2,302 total views, 2 views today