Начало Актуално Стартира система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Стартира система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Община Пловдив организира за гражданите събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата в Мобилен събирателен пункт. Ще се проведат две кампании през тази година като първата ще е в периода 28 – 30 април. Мобилният пункт ще бъде позициониран по няколко часа във всеки район на общината:

- на 28.04.2014 г. от 10:00 до 12:45 ч. на адрес: Район Централен, паркинга зад ресторант „Стадиона” и от 13:45 до 16:30 ч. на адрес: Район Северен, източно от бул. „България” № 108, подход към ул. „Седянка”, западно от бул. „Цар Борис ІІІ-ти обединител” № 22;

      – на 29.04.2014 г. от 10:00 до 12:45 ч. на адрес: Район Южен, продължението на бул. „Македония” срещу магазин „Лидъл” и от 13:45 до 16:30 ч. на адрес: Район Западен, на паркинга на ул. „Равнища” до параклиса „Св. Троица”;

      – на 30.04.2014 г. от 10:00 до 12:45 ч. на адрес: Район Източен, ул. „Лев Толстой” № 2 и от 13:45 до 16:30 ч. на адрес: Район Тракия, бул. „Освобождение”, срещу пицария „Верди”.

 Основните групи опасни отпадъци, които ще се предават на пунктовете са:

-          Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри, прекъсвачи и други подобни (с изключение на луминесцентни лампи);

-          Лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др.;

-          Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви, пестициди и др.;

-          Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

-          Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

 Предвижда се втората кампания да се проведе през месец октомври тази година, а гражданите ще бъдат информирани своевременно чрез средствата за масово осведомяване и официалната интернет страница на общината.

 Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предложената възможност да се освободят от  намиращите се в домовете им опасни отпадъци.

8,768 total views, 2 views today