Начало Пловдив днес 3400 деца утре ще прекрачат за първи път училищния праг в Пловдив

3400 деца утре ще прекрачат за първи път училищния праг в Пловдив

zvunetz

Всички общински детски градини и училища в град Пловдив са готови за откриването на новата учебна година.

В 25 общински училища през летния период бяха извършени  козметични ремонти за освежаване на класни стаи и коридори –  шпакловане, боядисване на стени и тавани, циклене и лакиране на паркет, а в следните училища са направени по-големи ремонти:

-          В ОУ „Д. Талев“ и в СУ „Цар Симеон Велики“ са ремонтирани покривите на физкултурните салони;

-          В ЕГ „Пловдив“ е ремонтиран главен захранващ водопровод и са боядисани 20 спални помещения и 6 занимални в общежитията.

-          В НУ „П. Р. Славейков“ продължи благоустройството на двора – поставени са нови 450 кв. м. щампован бетон.

-          В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е подменен котелът на отоплителната инсталация.

-          В СУ „Черноризец Храбър“ е направен авариен ремонт на канализация във физкултурния салон.

Ремонтите са реализирани със средства от резерва за нерегулярни разходи и от училищния бюджет.

Срокът за приключването на всички ремонтни дейности е съобразен с началото на учебните занятия и по информация от директорите не съществуват проблеми за нормалното откриване на учебната година.

В 53-те общински детски градини за новата учебна година към момента са записани 10 550 деца. От тях най-малките, 3-годишните деца, са 2525. Те ще посещават първа възрастова група и са с над 100 повече от първа група през миналата учебна година. Данните от системата за електронно централизирано класиране за прием посочват, че са осигурени места за всички деца, пожелали прием в детските градина на града.

Всички 52 общински училища (4 начални, 22 основни, 1 обединено, 5 профилирани гимназии, 18 средни училища и 2 професионални гимназии) ще отворят врати за над 33 000 ученици от I до XII клас и около 900 пет и шест годишни деца, разпределени в 43 подготвителните групи. Седем от групите са целодневни, а 36 са полудневни. Практиката показва, че разкритите с помощта на общината целодневни групи са много предпочитани от родителите.

От тази година в община Пловдив беше въведено централизирано електронно класиране за прием в първи клас. То улесни както родителите, така и работата на училищните администрации. Още на първо класиране 94% от децата бяха приети по първо желание. Анализите на резултатите от въведеното централизирано класиране посочват, че чрез него е постигнато и по-оптимално разпределение на децата между отделните училища. Към момента в общинските училища с начален етап на обучение (общо 46 начални, основни и средни училища) са записани 3400 първокласници. Те са разпределени в 150 паралелки. Чрез въведената електронна система се проследява обхвата на всички деца, подлежащи на задължителен прием в първи клас. Така с помощта на училищата се търси връзка с родителите на некласираните и незаписани деца. Данните сочат, че децата са в чужбина или в други населени места.

През последните години големите индустриални предприятия в региона заделят все по-голям човешки ресурс и средства за инвестиция в образователната система с оглед осигуряване на подготвени кадри. Редица професии вече са по-престижни и по-добре платени, което дава шанс за бързо развитие на дуалната система.

В община Пловдив през учебната 2017/2018 година ще стартират нови 4 паралелки в дуална форма на обучение:

– в Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ ще се обучават деца в специалност „Мебелно производство“ по швейцарската програма ДОМИНО – една паралелка след 7 клас и една след 8 клас.

– в Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ ще се обучава една паралелка след 7 клас в специалност „Приложно програмиране“ и една паралелка след 8 клас в специалност „Машини и системи с ЦПУ“ / По програма ДОМИНО/.

Три от дуалните паралелките работят по швейцарската програма ДОМИНО. Включените в нея училища заедно с работодателите, които осигуряват практическо обучение на учениците, разработват така наречените ситуационни планове. Те на практика описват един работен ден на конкретна позиция с всички дейности и компетенции, нужни за извършването им. После въз основа на това в програмата се залага какво трябва да учи младежът, за да се справи с изпълнението на конкретните задачи. По този начин обучението се осъществява като се върви от практика към теория, а не обратно, както досега.

И през тази учебна година продължава изпълнението на приетата  Общинска образователна програма.

През предстоящата учебна година стартират обучението си по метода на Мария Монтесори 10 нови групи във 6 общински детски градини. За първа година в ДГ „Марица“  започват обучението си две групи, като за целта 9 педагози и директорът са преминали 8-месечно обучение за придобиване на необходимата квалификация.

Проектът „Иновативни училища“, осъществяван в партньорство със „Световен образователен форум – България“, ще се реализира вече трета поредна година. На 25 октомври предстои събитие с международно участие – майсторски клас „Класната стая на 21 век – умения, иновации, технологии“. В три различни  модула ще се разгледат различни аспекти на качественото образование и преподаване в контекста на изискванията  и предизвикателствата пред обществото през XXI в. Ще се споделят добри практики от утвърдени иновативни училища.

Програмата за дигитализация, която цели въвеждането на информационните и комуникационни технологии в системата на училищното образование, вече е в ход. До края на годината предстои обучението на 174 учители от 13 училища за прилагане на „облачните технологии“ в образователния процес.

През тази година Община Пловдив отпусна 200 000 лева за проектиране и изграждане на нови детски площадки в общинските детски градини. С тези средства бяха изградени и обновени 53 площадки в 31 детски градини.

2,414 total views, 2 views today