Начало Обяви Избори за Народно събрание 2017

Избори за Народно събрание 2017

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ

ЗАПОВЕД ЗА МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Покана за консултации за сформиране съставите на СИК

Заповед за определяне места за агитационни материали

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017 г., общинска администрация Пловдив уведомява:
1. В срок до 11.03.2017 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или на електронна поща info@plovdiv.bg, като приложат и копие на документ от ТЕЛК (НЕЛК) – (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).
2. В срок до 11.03.2017 г. съгласно чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс кандидатите за народни представители, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.
3. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс в срок до 11.03.2017 г. в районната администрация по настоящия му адрес.
4. Всеки избирател в срок до 18.03.2017 г. може да подаде заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, съгласно чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс.
5. Справки в избирателните списъци по единен граждански номер могат да бъдат направени на интернет страницата на община Пловдив www.plovdiv.bg/ категория избори за Народно събрание 2017 г., на място в районните администрации на община Пловдив.

Общинска администрация
Пловдив

2,778 total views, 82 views today