Категория: Banners

ОП „Региони в растеж“

bg-regio

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 www.bgregio.eu Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 “Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на проекта: 1 399 985,87лв. с ДДС ...

Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив

banner7

За повече информация за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив може да посетите сайта: http://priem.plovdiv.bg/ За контакти: Тел.: 032 / 635 357 E-mail: priem@plovdiv.bg 72 total views, no views today...

Национален литературен конкурс „Спри, ОБИЧАМ ТЕ”

love_new

Съюз на независимите български писатели – филиал Пловдив О Б Я В Я ВА Национален литературен конкурс „Спри, ОБИЧАМ ТЕ” – за написване на стихотворение и разказ    Проект с финансовата подкрепа на ОБЩИНА ПЛОВДИВ    В подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019 Провежда се в две възрастови групи: Първа възрастова група до ...

Чиста, споделена и интелигентна мобилност

clears

Програма на Община Пловдив за отбелязване на европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2017 Нагласи към интелигентното и споделено придвиждане 20 добри причини да се придвижваме с велосипед Наръчник на велосипедиста Наръчник на пътниците Презентация УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ – 2017 3,260 total views, 74 views today...