Начало ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация
№ 1 / 16.05.2018 г. Добринка Маринова Данчева главен експерт изтегли
№ 2 / 17.05.2018 г. Веселина Петрова Ботева директор изтегли
№ 3 / 17.05.2018 г. Аделина Ангелова Хасова главен експерт изтегли
№ 4 / 17.05.2018 г. Клементина Димитрова Андонова главен експерт изтегли
№ 5 / 21.05.2018 г. Юлия Емилева Атанасова главен инспектор изтегли
№ 6 / 21.05.2018 г. Ружа Спасова Калъчева младши експерт изтегли
№ 7 / 21.05.2018 г. Таня Лазарова Петкова главен експерт изтегли
№ 8 / 21.05.2018 г. Йордан Илиев Илиев директор изтегли
№ 9 / 21.05.2018 г. Антоанета Атанасова Везнева главен специалист изтегли
№ 10 / 21.05.2018 г. Петя Иванова Гюлер главен експерт изтегли
№ 11 / 22.05.2018 г. София Петрова Ковачева младши експерт изтегли
№ 12 / 22.05.2018 г. Надя Василева Казакова директор изтегли
№ 13 /22.05.2018 г. Ванко Симеонов Иванов началник отдел изтегли
№ 14 / 22.05.2018 г. Нина Георгиева Иванова главен експерт изтегли
№ 15 / 23.05.2018 г. Минко Петков Кафтански директор изтегли
№ 16 / 23.05.2018 г. Янка Желязкова Калчева главен експерт изтегли
№ 17 / 23.05.2018 г. Таня Николаева Иванова Секретар МКБТХ изтегли
№ 18 / 25.05.2018 г. Мирослава Димитрова Господинова главен експерт изтегли
№ 19 / 25.05.2018 г. Галя Петрова Гошева началник отдел изтегли
№ 20 / 25.05.2018 г. Ангел Янков Янков директор изтегли
№ 21 / 25.05.2018 г. Доника Станчева Костова главен юрисконсулт изтегли
№ 22 / 25.05.2018 г. Димитрина Иванова Петкова главен юрисконсулт изтегли
№ 23 / 25.05.2018 г. Трояна Василева Генчева главен експерт изтегли
№ 24 / 25.05.2018 г. Димитър Тотев Минев директор изтегли
№ 25 / 25.05.2018 г. Гергана Атанасова Ташева главен експерт изтегли
№ 26 / 28.05.2018 г. Иван Кръстев Вълков главен експерт изтегли
№ 27 / 28.05.2018 г. Минко Милков Михайлов директор изтегли
№ 28 / 28.05.2018 г. Мария Кръстева Божилова главен експерт изтегли
№ 29 / 28.05.2018 г. Трифонка Димитрова Мутафчиева главен експерт изтегли
№ 30 / 28.05.2018 г. Красимира Енева Енева главен експерт изтегли
№ 31 / 29.05.2018 г. Ваня Тончева Тончева главен експерт изтегли
№ 32 / 29.05.2018 г. Ненко Видолов Калакунов директор изтегли
№ 33 / 29.05.2018 г. Ирена Стефанова Маркова – Маргаритова главен експерт изтегли
№ 34 / 29.05.2018 г. Галена Стефанова Боснова – Сиромашка главен експерт изтегли
№ 35 / 29.05.2018 г. Величко Динев Русев Управител изтегли
№ 36 / 29.05.2018 г. Цвета Стефанова Цанкова главен експерт изтегли
№ 37 / 29.05.2018 г. Елисавета Христова Никова главен експерт изтегли
№ 38 / 30.05.2018 г. Благой Георгиев Петков главен експерт изтегли
№ 39 / 30.05.2018 г. Наталия Иванова Видолова главен експерт изтегли
№ 40 / 30.05.2018 г. Стефка Николова Чакърова главен експерт изтегли
№ 41 / 30.05.2018 г. Емил Димитров Вълкова Началник отдел изтегли
№ 42 / 30.05.2018 г. Атанаска Тодорова Костова главен експерт изтегли
№ 43 / 30.05.2018 г. Ивелина Костова Кундева младши експерт изтегли
№ 44 / 30.05.2018 г. Антония Бисерова Данаилова главен експерт изтегли
№ 45 / 30.05.2018 г. Стефан Викторов Султанов директор изтегли
№ 46 / 30.05.2018 г. Атанаска Иванова Бъклева Управител изтегли
№ 47 / 30.05.2018 г. Величка Христова Лазарова главен експерт изтегли
№ 48 / 31.05.2018 г. Силвия Славчева Донкова главен експерт изтегли
№ 49 / 31.05.2018 г. Светла Трифонова Стоицова Главен специалист изтегли
№ 50 / 31.05.2018 г. Живка Атанасова Гонзалес главен експерт изтегли
№ 51 / 31.05.2018 г. Дочка Благоева Арнаудова главен експерт изтегли
№ 52 / 31.05.2018 г. Красимир Стоянов Еневски началник отдел изтегли
№ 53 / 31.05.2018 г. Георги Динчев Божев директор изтегли
№ 54 / 31.05.2018 г. Димитрина Маркова Шалапатова началник отдел изтегли
№ 55 / 31.05.2018 г. Нина Стоичкова Димовска директор изтегли
№ 56 / 31.05.2018 г. Илонка Йорданова Филипова главен експерт изтегли
№ 57 / 31.05.2018 г. Сияна Юлиева Кокова главен експерт изтегли
№ 58 / 31.05.20187 г. Иванка Герова Копаранска главен експерт изтегли
№ 59 / 31.05.2018 г. Йорданка Миткова Петева главен експерт изтегли
№ 60 / 31.05.2018 г. Рангел Димитров Човалски Ръководител участък изтегли
№ 61 / 31.05.2018 г. Йордан Димитров Терзиев главен специалист изтегли
№ 62 / 31.05.2018 г. Снежана Атанасова Везарова – Атанасова главен експерт изтегли
№ 64 / 31.05.2018 г. Ана Христова Бояджиева главен експерт изтегли
№ 65 / 31.05.2018 г. Иванка Николаева Милушева главен експерт изтегли
№ 66 / 31.05.2018 г. Веселина Георгиева Стоянова – Анастасова началник отдел изтегли
№ 67 / 31.05.2018 г. Петър Любенов Зехтински директор изтегли
№ 68 / 31.05.2018 г. Игнат Величков Караджов Началник влак изтегли
№ 69 / 31.05.2018 г. Елеонора Асенова Димитрова младши експерт изтегли
№ 72 / 31.05.2018 г. Димитрия Валентинова Тодорова – Андонова директор изтегли
№ 73 / 31.05.2018 г. Нина Христова Вълчева Секретар МКБППМН изтегли
№ 74 / 31.05.2018 г. Ирина Атанасова Тинкова главен експерт изтегли
№ 75 / 31.05.2018 г. Божидара Сашева Драгинова специалист изтегли
№ 76 / 31.05.2018 г. Татяна Григориевна Керева главен специалист изтегли
№ 78 / 01.06.2018 г. Данислава Петева Вълкова главен експерт изтегли
№ 79 / 01.06.2018 г. Тодор Димитров Тодоров директор изтегли
№ 80 / 01.06.2018 г. Нина Петрова Банкова главен експерт изтегли
№ 81 / 01.06.2018 г. Петър Григоров Граматиков главен експерт изтегли
№ 82 / 01.06.2018 г. Кремена Йорданова Миткова Секретар МКБППМН изтегли
№ 83 / 01.06.2018 г. Екатерина Ангелова Асенова специалист изтегли
№ 84 / 01.06.2018 г. Теодора Василева Пейчинова главен експерт изтегли
№ 85 / 01.06.2018 г. Даниела Енчева Стоянова главен експерт изтегли
№ 86 / 01.06.2018 г. Георги Игнатов Ганев главен специалист изтегли
№ 87 / 01.06.2018 г. Антоанета Георгиева Отонова юрисконсулт изтегли
№ 88 / 01.06.2018 г. Сара Костадинова Внукова главен специалист изтегли
№ 90 / 04.06.2018 г. Жела Христова Николова главен експерт изтегли
№ 91 / 04.06.2018 г. Маргарита Атанасова Шумарева главен експерт изтегли
№ 92 / 04.06.2018 г. Анелия Димитрова Костадинова главен експерт изтегли
№ 93 / 04.06.2018 г. Силвия Георгиева Попова главен експерт изтегли
№ 94 / 04.06.2018 г. Станислава Иванова Недевска Управител изтегли
№ 95 / 04.06.2018 г. Хрипси Гарабед Маврева главен експерт изтегли
№ 96 / 04.06.2018 г. Галина Николова Трифонова главен експерт изтегли
№ 97 / 04.06.2018 г. Весела Георгиева Баташка главен експерт изтегли
№ 98 / 04.06.2018 г. Стефан Кирилов Славчев младши експерт изтегли
№ 99 / 04.06.2018 г. Валентин Венциславов Парпулев главен експерт изтегли
№ 100 /04.06.2018 г. Тамара Русанова Тенева главен юрисконсулт изтегли
№ 102 /04.06.2018 г. Илиан Руменов Иванов директор изтегли
№ 103 /04.06.2018 г. Емилия Георгиева Топалова главен вътрешен одитор изтегли
№ 104 /04.06.2018 г. Ирена Георгиева Павлова главен експерт изтегли
№ 105 /04.06.2018 г. Димитрия Йорданова Теофилова – Николова ръководител звено изтегли
№ 106 /04.06.2018 г. Илияна Божидарова Матевосян главен инспектор изтегли
№ 107 /05.06.2018 г. Марина Николаевна Кълвачева главен експерт изтегли
№ 108 /05.06.2018 г. Симона Божидарова Портокалска главен юрисконсулт изтегли
№ 110 /05.06.2018 г. Нина Енчева Колева главен експерт изтегли
№ 111 /05.06.2018 г. Александър Костадинов Папазов главен експерт изтегли
№ 112 /05.06.2018 г. Нина Ванчева Христова директор изтегли
№ 113 /05.06.2018 г. Пенка Петрова Стоева главен експерт изтегли
№ 114 /05.06.2018 г. Елена Кирилова Смиленова главен експерт изтегли
№ 115 /05.06.2018 г. Елена Красимирова Кирчева главен експерт изтегли
№ 116/05.06.2018 г. Емилия Кирилова Дриева началник отдел изтегли
№ 117 /05.06.2018 г. Елена Владиславова Кинаева главен юрисконсулт изтегли
№ 118 /05.06.2018 г. Йорданка Иванова Назлъмова Главен специалист изтегли
№ 119 /05.06.2018 г. Петя Георгиева Хаджийска главен експерт изтегли
№ 120 /05.06.2018 г. Михаела Цветанова Гущерска главен експерт изтегли
№ 121 /05.06.2018 г. Цветка Георгиева Георгиева главен инспектор изтегли
№ 122 /05.06.2018 г. Мария Илиева Шемова главен инспектор изтегли
№ 124 /05.06.2018 г. Анета Иванова Найденова главен специалист изтегли
№ 125 /05.06.2018 г. Мая Франц Зехтинска инспектор изтегли
№ 126 /05.06.2018 г. Елена Костадинова Петкова инспектор изтегли
№ 127 /05.06.2018 г. Красимира Иванова Димитрова главен специалист изтегли
№ 128 /05.06.2018 г. Величка Илиева Гъчмова главен инспектор изтегли
№ 129 /05.06.2018 г. Даниела Владова Атанасова главен инспектор изтегли
№ 131 /05.06.2018 г. Христина Ангелова Донева главен инспектор изтегли
№ 132 /05.06.2018 г. Николай Атанасов Златарев главен инспектор изтегли
№ 133 /05.06.2018 г. Ренета Янчева Николова главен инспектор изтегли
№ 134 /05.06.2018 г. Марияна Петрова Христозова главен инспектор изтегли
№ 135 /05.06.2018 г. Елена Данаилова Шопова директор изтегли
№ 136 /05.06.2018 г. Даниела Миленова Сариева главен експерт изтегли
№ 137 /05.06.2018 г. Сава Атанасов Дриев главен експерт изтегли
№ 138 /05.06.2018 г. Весела Кузманова Козарева Началник отдел изтегли
№ 139 /05.06.2018 г. Иглика Кръстева Казанджиева директор изтегли
№ 140 /05.06.2018 г. Елка Николова Ковачева главен специалист изтегли
№ 141 /05.06.2018 г. Красимира Стоянова Стоянова-Господинова главен експерт изтегли
№ 142 /05.06.2018 г. Марина Колева Ватева директор изтегли
№ 143 /05.06.2018 г. Невена Венциславова Игнатова младши експерт изтегли
№ 144 /05.06.2018 г. Анна Любомирова Георгиева младши експерт изтегли
№ 145 /05.06.2018 г. Дора Атанасова Мирчева главен експерт изтегли
№ 146 /05.06.2018 г. Лидия атанасова Цветкова младши експерт изтегли
№ 147 /05.06.2018 г. Станка Стоянова Ватралова главен експерт изтегли
№ 148 /05.06.2018 г. Анета Георгиева Чаушева главен експерт изтегли
№ 149 /05.06.2018 г. Даниела Стойкова Праматарова главен експерт изтегли
№ 150 /05.06.2018 г. Атанаска Тодорова Костова главен експерт изтегли
№ 151 /05.06.2018 г. Гергана Митева Николова главен инспектор изтегли
№ 152 /05.06.2018 г. Антония Георгиева Бурова главен експерт изтегли
№ 153 /05.06.2018 г. Елена Христева Нихтянова главен специалист изтегли
№ 154 /05.06.2018 г. Илияна Валентинова Ковачева главен експерт изтегли
№ 155 /05.06.2018 г. Антоанета Атанасова Тоскова главен експерт изтегли
№ 156 /05.06.2018 г. Илияна Тончева Налбантова главен експерт изтегли
№ 157 /05.06.2018 г. Атанас Иванов Плачков главен експерт изтегли
№ 158 /05.06.2018 г. Живко Петров Канев главен инспектор изтегли
№ 159 /05.06.2018 г. Александър Петров Тодоров главен специалист изтегли
№ 161 /05.06.2018 г. Мария Димитрова Трапова главен експерт изтегли
№ 162 /05.06.2018 г. Диана Трифонова Танева началник отдел изтегли
№ 164 /05.06.2018 г. Маринела Величкова Василева главен експерт изтегли
№ 165 /05.06.2018 г. Мая Николаева Дичева главен експерт изтегли
№ 166 /05.06.2018 г. Мария Стоянова Косерова младши експерт изтегли
№ 167 /05.06.2018 г. Йорданка Иванова Николова главен експерт изтегли
№ 168 /05.06.2018 г. Недка Атанасова Василева – Петрова директор изтегли
№ 169 /05.06.2018 г. Живка Василева Джарова – Ал Хамуд главен юрисконсулт изтегли
№ 170 /05.06.2018 г. Пенчо Димитров Братанов юрисконсулт изтегли
№ 171 /05.06.2018 г. Октай Рамис Шериф главен експерт изтегли
№ 172 /05.06.2018 г. Ивелина Мирославова Венкова главен експерт изтегли
№ 173 /05.06.2018 г. Евелина Вескова Кардашева главен експерт изтегли
№ 175 /06.06.2018 г. Елена Василева Гогова главен експерт изтегли
№ 176 /06.06.2018 г. Мирена Асенова Арнаудова старши юрисконсулт изтегли
№ 177 /06.06.2018 г. Надежда Василева Терзиева – Илиева старши експерт изтегли
№ 178 /06.06.2018 г. Николай Петков Кинаев специалист изтегли
№ 179 /06.06.2018 г. Костадин Василев Чакъров главен експерт изтегли
№ 181 /06.06.2018 г. Иванка Костадинова Славчева главен експерт изтегли
№ 182 /06.06.2018 г. Гергана Петкова Василева главен експерт изтегли
№ 183 /06.06.2018 г. Ралица Севдалинова Шехова-Лазаревска старши юрисконсулт изтегли
№ 184 /06.06.2018 г. Ангел Тодоров Стоянов Главен специалист изтегли
№ 185 /06.06.2018 г. Димитър Георгиев Влахов старши специалист изтегли
№ 186 /06.06.2018 г. Радка Янкова Чолакова Главен специалист изтегли
№ 187 /06.06.2018 г. Анна Ончо Божилова главен експерт изтегли
№ 188 /06.06.2018 г. Надежда Петрова Николова специалист изтегли
№ 189 /06.06.2018 г. Таня Красимирова Корсемова Главен специалист изтегли
№ 190 /06.06.2018 г. Милена Иванова Бекярова главен експерт изтегли
№ 191 /06.06.2018 г. Ангел Костадинов Апостолов главен експерт изтегли
№ 192 /06.06.2018 г. Мариела Михайлова Костиева главен експерт изтегли
№ 193 /06.06.2018 г. Петрана Веселинова Ключарова главен експерт изтегли
№ 194 /06.06.2018 г. Петя Николова Щерева главен експерт изтегли
№ 195 /06.06.2018 г. Ирина Христова Георгиева главен експерт изтегли
№ 196 /06.06.2018 г. Ана Кирилова Вълканова началник отдел изтегли
№ 197 /06.06.2018 г. Елена Петрова Димитрова директор изтегли
№ 198 /06.06.2018 г. Росица Колева Ангелова главен юрисконсулт изтегли
№ 199 /06.06.2018 г. Йордана Павлова Карагьозова Главен специалист изтегли
№ 200 /06.06.2018 г. Радосвет Александров Узунов главен експерт изтегли
№ 201 /06.06.2018 г. Кирилка Петрова Илиева главен експерт изтегли
№ 202 /06.06.2018 г. Десислава Валентинова Ахрянова главен юрисконсулт изтегли
№ 203 /06.06.2018 г. Красимира Енева Енева главен експерт изтегли
№ 204 /06.06.2018 г. Йордан Атанасов Калев директор изтегли
№ 205 /06.06.2018 г. Мария Тодорова Мърхова главен експерт изтегли
№ 206 /06.06.2018 г. Антония Бисерова Данаилова главен експерт изтегли
№ 208 /06.06.2018 г. Таня Денкова Денчева Главен специалист изтегли
№ 209 /06.06.2018 г. Теодора Христова Джунова главен експерт изтегли
№ 210 /06.06.2018 г. Хакъ Сейфидинов Сакъбов главен експерт изтегли
№ 211 /06.06.2018 г. Коста Марков Попов директор изтегли
№ 213 /06.06.2018 г. Виктория Ангелова Чавдарова началник отдел изтегли
№ 215 /06.06.2018 г. Никола Руменов Лемберов юрисконсулт изтегли
№ 218 /06.06.2018 г. Стефка Нинкова Янева Главен специалист изтегли
№ 219 /06.06.2018 г. Валерия Емилова Тончева старши експерт изтегли
№ 220 /06.06.2018 г. Фани Емилова Венкина главен експерт изтегли
№ 221 /06.06.2018 г. Свобода Любомирова Петрова главен инспектор изтегли
№ 222 /06.06.2018 г. Стефан Петров Петров главен инспектор изтегли
№ 223 /06.06.2018 г. Александър Ставрев Ванчев главен инспектор изтегли
№ 224 /06.06.2018 г. Златомира Георгиева Георгиева главен инспектор изтегли
№ 225 /06.06.2018 г. Мариела Асенова Ненчева главен инспектор изтегли
№ 226 /06.06.2018 г. Майя Ваньова Симеонова-Гашева главен инспектор изтегли
№ 227 /06.06.2018 г. Елена Димитрова Йорданова главен инспектор изтегли
№ 228 /06.06.2018 г. Иванка Тодорова Танева главен инспектор изтегли
№ 229 /06.06.2018 г. Мария Илиева Джелатова главен инспектор изтегли
№ 230 /06.06.2018 г. Анелия Стефанова Куртева началник отдел изтегли
№ 231 /06.06.2018 г. Атанаска Йорданова Мичева главен инспектор изтегли
№ 232 /06.06.2018 г. Мария Петкова Петкова главен инспектор изтегли
№ 233 /06.06.2018 г. Надя Василева Минчева главен инспектор изтегли
№ 234 /06.06.2018 г. Гълъбина Светославова Тотева главен специалист изтегли
№ 235 /06.06.2018 г. Елена Костадинова Петкова главен инспектор изтегли
№ 236 /06.06.2018 г. Надежда Спасова Райчева началник отдел изтегли
№ 237 /06.06.2018 г. Йорданка Николова Славовска главен инспектор изтегли
№ 238 /06.06.2018 г. Татяна Петрова Желева главен инспектор изтегли
№ 239 /06.06.2018 г. Димитрина Атанасова Букова главен инспектор изтегли
№ 240 /06.06.2018 г. Радка Атанасова Механджийска главен специалист изтегли
№ 241 /06.06.2018 г. Таня Петкова Кавалова старши експерт изтегли
№ 242 /06.06.2018 г. Славей Желязков Радев главен експерт изтегли
№ 243 /06.06.2018 г. Янка Колева Сапунджиева главен експерт изтегли
№ 244 /06.06.2018 г. Диана Илианова Йорданова Гигова старши юрисконсулт изтегли
№ 245 /06.06.2018 г. Людмила Ангелова Михайлова главен експерт изтегли
№ 246 /06.06.2018 г. Надя Василева Сотирова главен инспектор изтегли
№ 247 /06.06.2018 г. Донка Николова Щилянова началник отдел изтегли
№ 248 /06.06.2018 г. Озден Мурадова Тахсин главен експерт изтегли
№ 249 /06.06.2018 г. Мариана Александрова Миладинова-Александрова главен експерт изтегли
№ 250 /06.06.2018 г. Соня Атанасова Андонова главен експерт изтегли
№ 251 /06.06.2018 г. Румен Атанасов Аргиров главен експерт изтегли
№ 252 /06.06.2018 г. Амада Богомилова Колчева главен експерт изтегли
№ 253 /06.06.2018 г. Костадин Куманов Пейчинов Инспектор ПОС изтегли
№ 254 /06.06.2018 г. Дена Георгиева Станчевска Неделчева главен експерт изтегли
№ 255 /06.06.2018 г. Димитър Златанов Димитров главен експерт изтегли
№ 256 /06.06.2018 г. Христина Илиева Кашилска началник отдел изтегли
№ 257 /06.06.2018 г. Лиляна Асенова Шопова юрисконсулт изтегли
№ 258 /06.06.2018 г. Теодора Димитрова Димитрова-Велчева главен юрисконсулт изтегли
№ 259 /06.06.2018 г. Вероника Петрова Шеханова юрисконсулт изтегли
№ 260 /06.06.2018 г. Димитър Петров Венелинов главен експерт изтегли
№ 261 /06.06.2018 г. Хазел Демирева Кабакчиева младши експерт изтегли
№ 262 /06.06.2018 г. Ангелина Атанасова Топчиева секретар изтегли
№ 263 /06.06.2018 г. Георги Стоянов Атанасов главен експерт изтегли
№ 264 /06.06.2018 г. Михаела Пламенова Йончева – Райчинова главен експерт изтегли
№ 265 /06.06.2018 г. Тихомира Вълкова Узунчева – Миткова юрисконсулт изтегли
№ 266 /06.06.2018 г. Ангел Иванов Славов директор изтегли
№ 267 /06.06.2018 г. Диана Костадинова Пенкова Главен специалист изтегли
№ 268 /06.06.2018 г. Яна Петрова Брусева главен експерт изтегли
№ 269 /06.06.2018 г. Мая Христова Кирова – Петкова главен юрисконсулт изтегли
№ 270 /06.06.2018 г. Ралица Занкова Юрчиева главен експерт изтегли
№ 271 /06.06.2018 г. Ивелина Георгиева Налджиева старши експерт изтегли
№ 272 /06.06.2018 г. Мария Димитрова Андонова главен експерт изтегли
№ 273 /06.06.2018 г. Йордан Атанасов Николаев началник участък изтегли
№ 274 /06.06.2018 г. Анелия Севдалинова Хаджиева главен експерт изтегли
№ 275 /06.06.2018 г. Георги Делчев Халачев главен експерт изтегли
№ 276 /06.06.2018 г. Маргарита Миланова Ангелова младши експерт изтегли
№ 277 /07.06.2018 г. Радомира Йорданова Никифорова главен експерт изтегли
№ 278 /07.06.2018 г. Зоя Стойчева Петрушева главен експерт изтегли
№ 279 /07.06.2018 г. Диляна Миткова Тодрова главен инспектор изтегли
№ 280 /07.06.2018 г. Мария Димова Бояджиева главен експерт изтегли
№ 281 /07.06.2018 г. Мариана Ангелова Антонова главен специалист изтегли
№ 282 /07.06.2018 г. Марина Людмилова Иванова главен експерт изтегли
№ 284 /07.06.2018 г. Величка Петкова Георгиева главен експерт изтегли
№ 285 /07.06.2018 г. Иван Тодоров Аргиров главен експерт изтегли
№285-1/07.06.2018 г. Ирина Атанасова Милкова главен юрисконсулт изтегли
№ 286 /07.06.2018 г. Бояна Калинова Бояджиева старши юрисконсулт изтегли
№ 287 /07.06.2018 г. Ивелина Рангелова Калканова главен експерт изтегли
№ 288 /07.06.2018 г. Николай Вълканов Стоянов Директор изтегли
№ 289 /07.06.2018 г. Тодор Георгиев Анчев главен юрисконсулт изтегли
№ 290 /07.06.2018 г. Севджан Али Моллабекир главен експерт изтегли
№ 291 /07.06.2018 г. Георги Живков Димитров младши експерт изтегли
№ 292 /07.06.2018 г. Дарина Георгиева Кукева директор изтегли
№ 293/07.06.2018 г. Даниела Донева Димитрова психолог изтегли
№ 294 /07.06.2018 г. Илия Валентинов Крачев психолог изтегли
№ 295 /07.06.2018 г. Виктория Евгениева Събева-Кацарова Секретар МКБППМН изтегли
№ 296 /07.06.2018 г. Йорданка Димитрова Пецева-Гроцева началник отдел изтегли
№ 297 /07.06.2018 г. Донка Дончева Козарова главен експерт изтегли
№ 298 /07.06.2018 г. Олга Спасова Кръстилова Главен специалист изтегли
№300 /07.06.2018 г. Красимира Иванова Богатева Главен специалист изтегли
№ 301 /07.06.2018 г. Цвета Георгиева Попова директор изтегли
№ 303 /07.06.2018 г. Елена Иванова Авкова Главен специалист изтегли
№ 304 /07.06.2018 г. Минка Кирилова Бобева главен инспектор изтегли
№ 305 /07.06.2018 г. Десислава Иванова Райкова главен инспектор изтегли
№ 306 /07.06.2018 г. Емине Басри Неджип главен експерт изтегли
№ 307 /07.06.2018 г. Десислава Красимирова Налбантова Главен специалист изтегли
№ 308 /07.06.2018 г. Славка Георгиева Томова Главен специалист изтегли
№ 309 /07.06.2018 г. Митка Костадинова Тодорова специалист изтегли
№ 310 /07.06.2018 г. Антоанета Костадинова Христева специалист изтегли
№ 311 /07.06.2018 г. Албена Николова Жостова главен експерт изтегли
№ 312 /07.06.2018 г. Соня Ангелова Чернева главен експерт изтегли
№ 313 /07.06.2018 г. Мария Тодорова Чалъкова специалист изтегли
№ 314 /07.06.2018 г. Албена Савова Ганева Главен специалист изтегли
№ 315 /07.06.2018 г. Добромира Томова Исаева специалист изтегли
№ 318 /07.06.2018 г. Тонка Филчева Дичева главен експерт изтегли
№ 319 /07.06.2018 г. Желязка Илиева Запрянова специалист изтегли
№ 320 /07.06.2018 г. Магдалена Георгиева Дернева главен експерт изтегли
№ 321 /07.06.2018 г. Мартина Георгиева Зарова – Попова специалист изтегли
№ 322 /07.06.2018 г. Десислава Георгиева Русева специалист изтегли
№ 323 /07.06.2018 г. Евгения Викторова Кандилова специалист изтегли
№ 324 /07.06.2018 г. Величка Георгиева Туфкова главен експерт изтегли
№ 326 /07.06.2018 г. Диана Иванова Маркова главен инспектор изтегли
№ 327 /07.06.2018 г. Антон Петров Дадришки главен инспектор изтегли
№ 328 /07.06.2018 г. Антония Ангелова Бръшкова юрисконсулт изтегли
№ 329 /07.06.2018 г. Валя Генова Янкова-Овчарова главен юрисконсулт изтегли
№ 330 /07.06.2018 г. Йорданка Желязкова Филипова – Кухтева главен инспектор изтегли
№ 331 /07.06.2018 г. Пенка Радева Гергова главен специалист изтегли
№ 332 /07.06.2018 г. Дарина Делчева Шаркова главен експерт изтегли
№ 333 /07.06.2018 г. Мариана Кирилова Милчева главен специалист изтегли
№ 334 /07.06.2018 г. Атанаска Константинова Згурова главен юрисконсулт изтегли
№ 335 /07.06.2018 г. Мариана Георгиева Господинова Управител изтегли
№ 336 /07.06.2018 г. Петя Николова Неделчева – Добрева главен експерт изтегли
№ 337 /07.06.2018 г. Мария Славова Колева главен експерт изтегли
№ 338 /07.06.2018 г. Златка Асенова Паналова главен юрисконсулт изтегли
№ 339 /07.06.2018 г. Александър Йонков Ангелов главен юрисконсулт изтегли
№ 340 /07.06.2018 г. Елена Николова Найденова главен експерт изтегли
№ 341 /07.06.2018 г. Юлия Костадинова Колева началник отдел изтегли
№ 342 /07.06.2018 г. Соня Стоянова Атанасова главен експерт изтегли
№ 343 /07.06.2018 г. Румяна Богданова Толова директор изтегли
№ 344 /07.06.2018 г. Йорданка Ангелова Цонева главен експерт изтегли
№ 345 /07.06.2018 г. Вяра Георгиева Колева главен експерт изтегли
№ 346 /07.06.2018 г. Нина Дойчинова Толева – Новак главен експерт изтегли
№ 347 /07.06.2018 г. Марияна Раднева Славова главен експерт изтегли
№ 348 /07.06.2018 г. Катрин Борисова Гутман главен експерт изтегли
№ 349 /07.06.2018 г. Цветелина Костадинова Петрова младши инспектор изтегли
№ 350 /07.06.2018 г. Теодора Ванкова Пачева главен експерт изтегли
№ 351 /07.06.2018 г. Юлиана Любенова Петрова главен архитект изтегли
№ 352 /07.06.2018 г. Росица Емилова Войводова специалист изтегли
№ 353 /07.06.2018 г. Пламена Пламенова Терзиева главен експерт изтегли
№ 354 /07.06.2018 г. Катя Николаева Иванова главен експерт изтегли
№ 355 /07.06.2018 г. Галина Георгиева Гълъбова Секретар МКБППМН изтегли
№ 356 /07.06.2018 г. Мая Минчева Минчева Секретар МКБППМН изтегли
№ 357 /07.06.2018 г. Весела Николова Колева главен експерт изтегли
№ 358 /07.06.2018 г. Николина Пенкова Серафимова главен експерт изтегли
№ 359 /07.06.2018 г. Галина Ангелова Драголова старши експерт изтегли
№ 360 /07.06.2018 г. Иванка Ангелова Кисьова началник отдел изтегли
№ 361 /07.06.2018 г. Мирослава Николова Сукарева директор изтегли
№ 362 /07.06.2018 г. Милена Стефанова Димитрова началник отдел изтегли
№ 363 /07.06.2018 г. Мирослава Тонова Турланова главен юрисконсулт изтегли
№ 364 /07.06.2018 г. Петя Иванова Георгиева старши юрисконсулт изтегли
№ 365 /07.06.2018 г. Сениха Еменова Ловчалиева юрисконсулт изтегли
№ 366 /07.06.2018 г. Веселина Наскова Янкова юрисконсулт изтегли
№ 367 /07.06.2018 г. Надежда Иванова Христова началник отдел изтегли
№ 369 /07.06.2018 г. Невена Петрова Касабова главен експерт изтегли
№ 370 /07.06.2018 г. Людмила Владимирова Георгиева-Петкова главен експерт изтегли
№ 371 /07.06.2018 г. Райна Живкова Кръстева главен експерт изтегли
№ 372 /07.06.2018 г. Петър Желязков Политов главен експерт изтегли
№ 373 /07.06.2018 г. Албена Тодорова Велева главен експерт изтегли
№ 374 /07.06.2018 г. Ангел Костадинов Ангелов главен експерт изтегли
№ 375 /07.06.2018 г. Мариета Богомилова Ханджийска-Танкова главен експерт изтегли
№ 376 /07.06.2018 г. Павлина Костадинова Спасова главен експерт изтегли
№ 377 /07.06.2018 г. Мая Николова Николова главен експерт изтегли
№ 378 /07.06.2018 г. Антоанета Кръстева Тодорова главен експерт изтегли
№ 379 /07.06.2018 г. Мария Петрова Бойчева главен експерт изтегли
№ 380 /07.06.2018 г. Славка Иванова Филипова главен експерт изтегли
№ 381 /07.06.2018 г. Ирена Димитрова Лерца главен експерт изтегли
№ 382 /07.06.2018 г. Весела Николова Денизова главен експерт изтегли
№ 383 /07.06.2018 г. Катя Иванова Сотирова главен експерт изтегли
№ 384 /07.06.2018 г. Тонка Георгиева Янева-Костурска главен експерт изтегли
№ 385 /07.06.2018 г. Любка Георгиева Механджийска главен специалист изтегли
№ 386 /07.06.2018 г. Румяна Николова Костова главен експерт изтегли
№ 387 /07.06.2018 г. Лиляна Русева Павлова главен експерт изтегли
№ 388 /07.06.2018 г. Боян Бонев Дачев главен експерт изтегли
№ 389 /07.06.2018 г. Галина Стаева Малкиматева-Дардова главен експерт изтегли
№ 390 /07.06.2018 г. Петя Павлова Петрова главен експерт изтегли
№ 391 /07.06.2018 г. Екатерина Валериева Попова главен експерт изтегли
№ 392 /07.06.2018 г. Гергана Стоименова Стойкова главен експерт изтегли
№ 393 /07.06.2018 г. Мария тодорова Богданова главен експерт изтегли
№ 394 /07.06.2018 г. Илина Петрова Ангерова – Касабова главен юрисконсулт изтегли
№ 395 /07.06.2018 г. Десислава Иванова Йовчева главен експерт изтегли
№ 396 /07.06.2018 г. Весела Викторова Русева главен експерт изтегли
№ 397 /07.06.2018 г. Анелия Георгиева Ненчева старши експерт изтегли
№ 398 /07.06.2018 г. Илияна Стоянова Брайкова младши експерт изтегли
№ 399 /07.06.2018 г. Дочка Василева Пеева младши експерт изтегли
№ 400 /07.06.2018 г. Марийка Апостолова Георгиева Главен специалист изтегли
№ 401 /07.06.2018 г. Мария Станева Държикова Главен специалист изтегли
№ 402 /07.06.2018 г. Катя Георгиева Стоименова Главен специалист изтегли
№ 403 /07.06.2018 г. Станка Петкова Узунова Главен специалист изтегли
№ 404 /07.06.2018 г. Любенка Иванова Стоянова Главен специалист изтегли
№ 405 /07.06.2018 г. Ивелина Ивайлова Стоянова специалист изтегли
№ 406 /07.06.2018 г. Живка Радева Йовчева председател ОБСНВ изтегли
№ 407 /07.06.2018 г. Валентина Георгиева Кълвачева секретар ОСНВ изтегли
№ 409 /07.06.2018 г. Добрина Атанасова Йовчева психолог изтегли
№ 410 /07.06.2018 г. Мария Иванова Коева психолог изтегли
№ 411 /07.06.2018 г. Надежда Тодорова Недева психолог изтегли
№ 412 /07.06.2018 г. Добринка Любенова Димова началник отдел изтегли
№ 413 /07.06.2018 г. Атанас Иванов Балджиев главен експерт изтегли
№ 414 /07.06.2018 г. Милена Димитрова Божкова началник отдел изтегли
№ 415 /07.06.2018 г. Дарина Колева Генкова-Карабельова главен експерт изтегли
№ 416 /07.06.2018 г. Лиляна Тодорова Петринска главен експерт изтегли
№ 417 /07.06.2018 г. Гергана Христова Цънцарова главен експерт изтегли
№ 418 /07.06.2018 г. Милена Русанова Борисова главен експерт изтегли
№ 419 /07.06.2018 г. Виолета Димитрова Палазова главен експерт изтегли
№ 421 /07.06.2018 г. Мария Петрова Топалова главен експерт изтегли
№ 422 /07.06.2018 г. Надя Георгиева Бесалева главен експерт изтегли
№ 423 /07.06.2018 г. Мария Еленова Ангелова главен специалист изтегли
№ 424 /07.06.2018 г. Силвия Георгиева Параскова младши експерт изтегли
№ 425 /07.06.2018 г. Кристияна Петрова Дянкова младши експерт изтегли
№ 426 /07.06.2018 г. Антоанета Георгиева Иванова младши експерт изтегли
№ 427 /08.06.2018 г. Веселина Станчева Косова главен експерт изтегли
№ 428 /08.06.2018 г. Сийка Христова Тотинова главен експерт изтегли
№ 429 /08.06.2018 г. Анелия Орлинова Вълчева главен експерт изтегли
№ 430 /08.06.2018г. Илияна Николова Събкова главен експерт изтегли
№ 431 /08.06.2018 г. Анна Георгиева Йорданова- Нешева Управител изтегли
№ 432 /08.06.2018 г. Елена Петрова Димитрова директор изтегли
№ 433 /08.06.2018 г. Ана Кирилова Вълканова началник отдел изтегли
№ 434 /08.06.2018 г. Иван Василев Стоянов директор изтегли
№ 435 /08.06.2018 г. Боряна Георгиева Узунова Управител изтегли
№ 436 /08.06.2018 г. Даниела Кирилова Дженева директор изтегли
№ 437 /08.06.2018 г. Борислава Ангелова Белева началник отдел изтегли
№ 438 /08.06.2018 г. Елена Маринова Кърчева главен юрисконсулт изтегли
№ 439 /08.06.2018 г. Василка Иванова Чопкова директор изтегли
№ 440 /08.06.2018 г. Албена Йорданова Банчева директор изтегли
№ 441 /08.06.2018 г. Мария Василева Никовска секретар МКБППМН изтегли
№ 442 /08.06.2018 г. Ася Георгиева Топурова главен експерт изтегли
№ 443 /08.06.2018 г. Юлия Ангелова Стоянова директор изтегли
№ 444 /08.06.2018 г. Добринка Николова Бинева главен експерт изтегли
№ 445 /08.06.2018 г. Георги Петров Григоров главен експерт изтегли
№ 446 /08.06.2018 г. Георги Валериев Николов главен експерт изтегли
№ 447 /08.06.2018 г. Радостина Василева Петрова главен специалист изтегли
№ 448 /08.06.2018 г. Мими Любенова Шуплева старши експерт изтегли
№ 450 /08.06.2018 г. Йордан Николаев Митев главен експерт изтегли
№ 451 /08.06.2018 г. Мария Славова Колева главен експерт изтегли
№ 452 /08.06.2018 г. Силвия Лъчезарова Добрева главен експерт изтегли
№ 453 /08.06.2018 г. Виолета Ангелова Ботевска секретар на МКБППМН изтегли
№ 454 /08.06.2018 г. Емилия Йорданова Димитрова главен експерт изтегли
№ 455 /08.06.2018 г. Йорданка Димитрова Стаматова главен специалист изтегли
№ 457 /08.06.2018 г. Пенка Николова Ангелова главен експерт изтегли
№ 458 /08.06.2018 г. Стоян Василев Алексиев директор изтегли
№ 459 /08.06.2018 г. Васка Димитрова Радичева главен специалист изтегли
№ 460 /08.06.2018г. Петя Петрова Минчева главен експерт изтегли
№ 461 /08.06.2018 г. Надя Петрова Димитрова главен юрисконсулт изтегли
№ 462 /08.06.2018 г. Валери Георгиев Кусев главен експерт изтегли
№ 463 /08.06.2018 г. Юлия Николова Малинова началник отдел изтегли
№ 464 /08.06.2018 г. Милка Цанкова Ангелова главен експерт изтегли
№ 465 /08.06.2018 г. Апостол Димитров Велев директор изтегли
№ 466 /08.06.2018 г. Галина Минчева Китена директор изтегли
№ 467 /08.06.2018 г. Анета Иванова Попова главен експерт изтегли
№ 468 /08.06.2018 г. Евелина Венкова Палчева главен юрисконсулт изтегли
№ 469 /08.06.2018 г. Георги Ангелов Стоилов главен юрисконсулт изтегли
№ 470 /08.06.2018 г. Таня Иванова Юриева началник отдел изтегли
№ 471 /08.06.2018 г. Красимира Тодорова Василева главен инспектор изтегли
№ 472 /08.06.2018 г. Рада Стефанова Бояджиева-Димитрова главен инспектор изтегли
№ 473 /08.06.2018 г. Николай Иванов Енев главен инспектор изтегли
№ 475 /08.06.2018 г. Христина Веселинова Плачкова-Петрова главен експерт изтегли
№ 476 /08.06.2018 г. Красимир Георгиев Линков Директор изтегли
№ 477 /08.06.2018 г. Огнян Божилов Тодоров Директор изтегли
№ 478/08.06.2018 г. Костадин Атанасов Кисьов Директор изтегли
№ 479 /08.06.2018 г. Соня Славчева Георгиева главен експерт изтегли
№ 480 /11.06.2018 г. Огнян Божилов Тодоров директор изтегли
№ 481 /11.06.2018 г. Силвия Лачезарова Добрева главен експерт изтегли
№ 482 /12.06.2018 г. Костадин Атанасов Кисьов директор изтегли
№ 483 /13.06.2018 г. Соня Славчева Георгиева главен експерт изтегли
№ 484/21.06.2018 г. Стефан Николов Шивачев директор изтегли
№ 485/29.06.2018 г. Иванка Ангелова Кисьова началник отдел изтегли
№ 486/29.06.2018 г. Димитрина Маркова Шалапатова началник отдел изтегли
№ 487/29.06.2018 г. Стоянка Георгиева Георгиева главен експерт изтегли
№ 488/04.07.2018 г. Ирена Димитрова Лерца главен експерт изтегли
№ 489 /13.07.2018 г. Таня Жечкова Славова старши експерт изтегли
№ 490/20.07.2018 г. Христина Йорданова Христозова главен експерт изтегли
№ 492/ 16.08.2018 г. Илиана Младенова Здравкова главен експерт изтегли
№ 493/ 31.08.2018 г. Таня Георгиева Карараева специалист изтегли
№ 494/ 10.09.2018 г. Стефка Георгиева Стоянова главен експерт изтегли
№ 495/ 16.10.2018 г. Румяна Георгиева Русева главен експерт изтегли
№ 497/ 08.11.2018 г. Паулина Стоянова Канева главен експерт изтегли
№ 498/ 09.11.2018 г. Поля Тихомирова Томовска управител изтегли
№ 499/ 14.11.2018 г. Симеон Николов Стойнов управител изтегли
№ 500/ 22.11.2018 г. Лазар Петров Дернев главен експерт изтегли
№ 501/06.12.2018 г. Стела Петкова Грозева психолог изтегли
№ 502/06.12.2018 г. Надежда Георгиева Коемджиева психолог изтегли
№ 503/11.12.2018 г. Кремена Маринова Маринова психолог изтегли
№ 504/07.01.2019 г. Елена Петрова Тотолакова Директор изтегли
№ 505/14.01.2019 г. Марияна Севдалинова Кехайова-Кулева Директор изтегли
№ 506/15.01.2019 г. Соня Огнянова Хършева главен юристконсулт изтегли
№ 507/18.01.2019 г. Петя Йосифова Павлова главен юристконсулт изтегли
№ 508/20.01.2019 г. Станислава Недялкова Божева юристконсулт изтегли
№ 509/04.02.2019 г. Мариана Иванова Кожухарова главен експерт изтегли
№ 510/04.02.2019 г. Татяна Кънчева Йотова главен експерт изтегли
№ 511/06.02.2019 г. Велина Михайлова Андонова началник отдел ИПКС изтегли
№ 512/06.02.2019 г. Даниела Драганова Власева главен експерт изтегли
№ 518/06.03.2019 г. Пламен Георгиев Вълков Директор ОКТ изтегли
№ 519/08.03.2019 г. Димитър Стойчев Палашева главен експерт изтегли

4,539 total views, 8 views today