Начало Резюме и фотогалерия за деня на водата

Резюме и фотогалерия за деня на водата

Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева откри Световния ден на водата в град Пловдив. Инициативата започна малко след 10.00 часа на площад „Стефан Стамболов“ 1. В нея се включиха деца и младежи от различни учебни заведения в града, неправителствени организации, танцови състави и музикални изпълнители, които чрез участието си ще поставят акцент върху нарастващото население на Земята. Тема на тазгодишната Международна кампания е „Водно сътрудничество“.

Организатори на инициативата са Община Пловдив, дирекция „Екология и управление на отпадъците“, дирекция „Спорт и младежки дейности“, Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район към Министерство на околната среда и водите, и ВиК Пловдив.

В празника взеха участие ученици от СОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Душо Хаджидеков“, ОУ „Алеко Константинов“, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, ГХП „Св.Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Елин Пелин“. Възпитаниците на пловдивските учебни заведения се включиха в хепънинга като изминаха разстоянието от своето училище до площада на центъра организирано и пеша. По този начин те показаха съпричастност към милионите си връстници от цял свят, които са принудени ежедневно да изминават километри до източници на прясна вода.

Докато тече събитието, експерти по водите от Басейнова дирекция и регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда, заедно с ученици от различни градове и училища проведоха мониторинг, за да оценят състоянието на водите на река Марица. Мониторингът се проведе в 4 пункта от поречието на Марица – след гр. Белово, в гр. Пазарджик, гр.Пловдив и в гр.Димитровград. На място бяха измерени 4 физико-химични показатели на водата: температура, съдържание на кислород, активна реакция (рН) и електропроводимост. Присъстващите проследиха резултатите от изследването по важни биологични и физико-химични показатели: водни безгръбначни организми, биологична потребност от кислород, съдържание на азот и фосфор, тежки метали, които показват състоянието на водите в посочените пунктове.

На посетителите беше дадена възможност да оставят послания за „водата“, върху хартиени сини „капки“ вода.

12,440 total views, no views today