Home City Council Honorary citizens of Plovdiv

Honorary citizens of Plovdiv


Arkady Stolypin
Dimitar Kudoglu
Academician Nikolay Konstantinovich Derzhavin
George Dimitrov
Todor Diev
Ahmed Ben Bella
Josip Broz Tito
Yuri Alekseyevich Gagarin
Nikolay Viktorovic Podgorni
Academician Georgi Karaslavov
Tsanko Lavrenov
Leonid Ilych Brezhnev
Ivan Georgiev Valchev
Boris Christoff
Nikolay Bukhalov
Yoan Leviev
Hristo Stoichkov Stoichkov
Maria Dimitrova Petrova-Mihaylova
Milcho Leviev
Stefka Kostadinova
Nikolai Petrov Petrov
Prof. Ivan Spasov
Hristo Bonev
Petar Stefanov Stoyanov
Dimitar Tsonchev Minchev
Petar Yordanov Detev
Penka Stefanova Stoyanova
Dinko Dermendzhiev
Dimitar Kirov
Nikola Alvadjiev
Prof. Assen Dimitrov Diamandiev
Stefka Blagoeva
Peter Hristov Merkov
Yordan Yovchev
Yordan Atanasov Ruskov
Ivan Teofilov
Georgi Vasilev Vasilev
Bistra Lazarova Gancheva
Stoyanka Gruycheva
Siyka Todorova Barbulova
Asen Ivanov Zlatev
Vanja Atanasova Gesheva
Lyuben Lyubenov
Peter Lesov
Encho Stoev Pironkov
Prof. Kiril Djenev Kirov
Atanas Vasilev Krastev
Georgi Aleksiev Ivanov
Prof. Todor Krastev Vasilev
Prof. Akira Ishii
Acad. Prof. Ivan Kostov Nikolov
Ginka Gyurova-Stoyanova
Prof. Krikor Stepan Azaryan
Ivan Nikolov Sivinov
Tzvetana Maneva
Dr. Georgi Lazarov
Milen Atanasov Dobrev
Antoaneta Stefanova
Anastas Ivanov Marinkev

Georgi Bozhilov
Assoc. Prof. Kircho Georgiev Atanasov
Veselin Alexandrov Topalov
Nayden Gerov
Lucien Shevalas
Leonid Sobolev
Alexander Bogoridi
Hristo G. Danov
Ivan Vazov
Vasil Kolarov
Dr. Stoyan Chomakov
Yoakim Gruev
Captain Raycho Nikolov
Zahari Stoyanov
Eng. Josef Schnitter
Captain Aleksandr Bourago
Angel Bukoreshtliev
Bozhidar Zdravkov
Dr. Obreiko Obreikov
arch. Hristo Peev
Dimitar Panov
Zlatyu Boyadzhiev
Lyubomir Stoyanov Popov
Prof. Dr. Ivan Andreev
Prof. Dr. Hristo Ninov Mihov
Angel Wagenstein
Veselin Lyubomirov Nikolov
Prof. Eng. Nikola Ivanov Dobrev
Officer of the Reserve General Colonel Dimitar Stoilov Hristov
Radka Videva Koleva
Dr. Lilia Radkova Hristova – Uchkunova
arch. Ivan Antonov Popov
Nedko Kableshkov
Prof. Georgi Milchov Petrov
His Holiness the Bulgarian Patriarch Maxim
His Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew I of Constantinople
Irina Chmihova
Tsvetana Pironkova
arch. Vera Vasileva Kolarova
General Engineer Nonka Matova
Stefan Yovkov Obreikov
Peter Atanasov Marinov
Kamen Asenov Bolyarov
Svetoslav Dobrev Duchovnikov
Prof. Nikolay Ivanov Stoykov
Kuzman Yosifov Pogonchev
Angel Petrov Semerdzhiev
Prof. Asen Georgiev Hristoforov
Elizabeth Hike Vartanian
Peter Atanasov Mandjukov
Siyka Kelbecheva
Stoyan Deltchev
Lyubomir Lyubenov (Canoeist)
Toma Sprostanov
Ognyan Saparev
Lucien Shevalas

57,132 total views, 2 views today