Category Archives

Начините за ефективна интеграция на ромите обсъдиха представители на Община Пловдив и френската организация “Ле Лаба”

50308271_2010905785671516_3852142441066921984_n

Представители от организация „Ле Лаба“ от френския град Бордо са на посещение в Пловдив за обмяна на опит и добри практики с Община Пловдив по въпросите за интеграцията на ромите. Освен с проект „Всички заедно: за по-добро образование и здраве“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, те бяха запознати и с другия важен проект „Растем ...

Създават Дневен център за хора с увреждания, включително с тежки множествени увреждания

50560822_2009613279134100_3613950602872094720_n

Община Пловдив стартира проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0001-C01 от 04.07.2018г., процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020. с Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността ...

Иван Тотев: Пловдив ще остане завинаги първият град в България, който е Европейска столица на културата.

49439067_1996126573816104_7743762301668294656_n

Това е едно историческо събитие, което се случва един път и е огромна гордост и привилегия за нас да изпълним този прекрасен проект. Това заяви кметът на Пловдив Иван Тотев. „Откриването на Европейска столица на културата е нещо много по-голямо, грандиозно, което има нужда от своето място и ще бъде запомнено с хубавите неща, които ...