Начало Категории Култура Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив

Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив


С Решение № 286, взето с протокол № 13 от 26.07.2018 г. 
на Общински съвет – Пловдив е приета

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 340, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 28.07.2016Г., ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 247, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 27.07.2017Г., ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 286, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 26.07.2018Г.

КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“
Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“– обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни в събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив, предназначени са за местното население и допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаване на Пловдив като културна столица и творчески град. Подкрепените събития се индивидуализират в Календара на културните събития на града.
Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща реализирането на проектите, в Деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“; завеждат се в регистър и се разглеждат от комисиите по чл.6, ал.2 в сроковете и по реда, регламентирани в настоящата Наредба.
Документи за финансиране на проекти за 2020 г. се приемат от 1 до 31 август 2019 г.
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИ В КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“
Компонент 2 – „Мобилност“ – стимулира и подкрепя участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития, както и посещения на мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата, културни оператори и др. в Пловдив.
Документи за финансиране се приемат целогодишно в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“.
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 Г.

КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“
Компонент 3 – „Гражданска активност“ – подкрепя целогодишно реализирането на различни дейности в сферата на културата: инициативи на творчески формации и артисти, включително любителски и непрофесионални в различните жанрове на изкуството, реализирането на културни инициативи в районите на града, събития, свързани с обучение на деца по изкуства, привличането на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и народното творчество, както и създаване на нови форми и жанрове за привличане на различни публики и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив с активното участие на местната общественост и са предназначени за местното население.
Документи за финансиране се приемат целогодишно в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“.
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 Г.

КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
Компонент 4 – „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“- подкрепя подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на произведения на пловдивски писатели и на важни за града издания.
Документи за финансиране се приемат веднъж годишно – от 1 до 15 юли на всяка календарна година в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“.
Документи за 2019 година се приемат от 1 до 15 юли.
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.
Община Пловдив обявява сесия за набиране на предложения по Компонент 4

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

35,344 total views, 54 views today