Обяви и съобщения

Дата на публикуване:01.04.2024 г.

Искане за преценка за ОВОС

Дата на публикуване:01.04.2024 г.

Искане за преценка за ОВОС

Дата на публикуване:12.09.2022 г.

В изпълнение на чл.4, ал.4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Община Пловдив информира, че в периода м.септември – м.ноември 2022 г. на територията на Община Пловдив ще се извърши преброяване на безстопанствените кучета и котки и оценка на популацията, по методика, утвърдена от Кмета на Община Пловдив и препоръчана в Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Преброяването ще се осъществи от представители на Спортен клуб по ориентиране – Пловдив.

Комплексни разрешителни

Оповестяване на заявления и проекти

304 total views, no views today