Лечебни растения

Заповед за разпределение на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване в Пловдивски регион през 2019г.

Раздел „Лечебни растения“ към общинска програма по околна среда на Община Пловдив

Заповед за разпределение на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване в Пловдивски регион през 2016г.

Заповед за разпределение на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване в Пловдивски регион през 2015г.

НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА БИЛКИ

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПУНКТОВЕТЕ И / ИЛИ СКЛАДОВЕТЕ ЗА БИЛКИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БИЛКОЗАГОТВИТЕЛИТЕ

310 total views, 2 views today