Отработени масла (ОМ)

„Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

Влияние върху околната среда: Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото препятстват достъпа на кислород до водата и почвата. При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.

Община Пловдив има сключен договор за сътрудничество с „НОРД МАСЛА” ЕАД за организиране и управление на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла. За повече информация: www.nordautorecycling.com

Места за смяна на отработени масла, разположени на общински имоти:

- ул. „Петър Шилев” №1
- ул. „Делянка” № 4
- ул. „Бързия” № 28

* Всички граждани на Община Пловдив може да се възползват от организираните кампании за събиране на отработени масла, които се осъществяват два пъти годишно в събирателен пункт на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД, от 09:00 до 17:00 часа.

- Първата кампания за 2019 г. щe се проведе в седмицата от 15 до 19 април. Втората кампания ще бъде от 18 до 22 ноември 2019 г.

4,696 total views, 2 views today