ДАРЕНИЕ НА ПАРИ

 

дата на дарението

дарител

дарен

вид на дарението

стойност на дарението

условие на дарението

информация за изпълнение волята на дарителя

01.09.2010 г.

„Брат” ООД

гр. Пловдив

СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Пловдив

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва в полза на нуждите на СОУ ”Н. Й. Вапцаров”

02.09.2010 г.

„Нова Трейд” ЕООД гр. Пловдив

СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Пловдив

Парично

700.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва в полза на нуждите на СОУ ”Н. Й. Вапцаров”

13.09.2010 г.

„Обединена Божия църква 1” гр. Пловдив

СОУ „Пейо Крачолов Яворов” гр. Пловдив

Парично

400.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  подобряване на материално техническата база на СОУ „Пейо Крачолов Яворов”

20.09.2010 г.

„Сокотаб” ЕООД

Община Пловдив

Парично

2 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за закупуване на материали /чували и ръкавици/ и за целеви награди за участниците в кампанията по почистване и поддържане на зелените площи на Пловдив под мотото „Един Пловдивски съботник за един по чист и зелен град”

20.09.2010 г.

Родители на ученици във ІІ-те и ІІІ-те класове на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

299.73 лв.

Безвъзмездно, да се изготви Сертификат за дарението

Дареното да се използва за възнаграждение за м.09.2010 г. и за дължимите по него осигурителни вноски за учител-възпитател на учениците от ІІ и ІІІ клас на СОУ „Константин Величков”

29.09.2010 г.

„Кулинар” ООД

СОУ „Св. Софроний Врачански” гр. Пловдив

Парично

2 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за ремонт на хидроизолацията на хранителен корпус и договор за доставка на закуска с мляко (чай) на учениците от подготвителна група и от І до ІV клас.

06.10.2010 г.

„Юрий Гагарин” АД

Община Пловдив

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно, да се огласи по подходящ начин дарителския акт

Дареното да се използва за закупуване на материали /чували и ръкавици/ и за целеви награди за участниците в кампанията по почистване и поддържане на зелените площи на Пловдив под мотото „Един Пловдивски съботник за един по чист и зелен град”

06.10.2010 г.

„Агрия” АД

Община Пловдив

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно, да се огласи по подходящ начин дарителския акт

Дареното да се използва за закупуване на материали /чували и ръкавици/ и за целеви награди за участниците в кампанията по почистване и поддържане на зелените площи на Пловдив под мотото „Един Пловдивски съботник за един по чист и зелен град”

06.10.2010 г.

„Каменица” АД

Община Пловдив

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно, да се огласи по подходящ начин дарителския акт

Дареното да се използва за закупуване на награди за кампанията по почистване и поддържане на зелените площи на Пловдив под мотото „Един Пловдивски съботник за един по чист и зелен град”

08.10.2010 г.

„Дженерали Животозастраховане” АД – гр. София

СОУ „Пейо Крачолов Яворов” гр. Пловдив

Парично

690.72 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  подпомагане на училищната дейност на СОУ „Пейо Крачолов Яворов” и във връзка със сключването на групова застраховка „Злополука на учащи”

08.10.2010 г.

„Орион Секюрити” ООД

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за тиймбилдинг и посещение на тракийския култов център с. Старосел

08.10.2010 г.

Антон Иванов Лазаров

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив

Парично

120.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за тиймбилдинг и посещение на тракийския култов център с. Старосел

22.10.2010 г.

„Голдън Травел” ЕООД

СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Пловдив

Парично

90.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва в полза на нуждите на СОУ ”Н. Й. Вапцаров”

27.10.2010 г.

СОПНД към ЦДГ „Червената шапчица”

ЦДГ „Червената шапчица”

Парично

271.63 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва в полза на нуждите на ЦДГ „Червената шапчица”

27.10.2010 г.

Родители на ученици във ІІ-те и ІІІ-те класове на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

761.90 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за възнаграждение за м.10.2010 г. и за дължимите по него осигурителни вноски за учител-възпитател на учениците от ІІ и ІІІ клас на СОУ „Константин Величков”

27.10.2010 г.

Родители на ученици от ІІІ, ІV, V, VІ, VІІА и VІІБ, VІІІ, ІХ, Х и ХІІ клас на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

1 734.50 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на училищна охрана на СОУ „Константин Величков”

05.11.2010 г.

Сдружение  Училищно настоятелство при СОУ „Пейо Крачолов Яворов”

СОУ „Пейо Крачолов Яворов” гр. Пловдив

Парично

10 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  подобряване на материално техническата база на СОУ „Пейо Крачолов Яворов” – ремонт на покрива

05.11.2010 г.

„Родопи 95”АД

ЦДГ „Албена”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  подмяна на осветителните тела в помещенията.

15.11.2010 г.

„ЕВН България Електроразпределение” АД

Община Пловдив, район Южен

Парично

4 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  коледна украса по улиците на район Южен

19.11.2010 г.

Родителски актив при ІІ гр. при ЦДГ „Щурче”

ЦДГ „Щурче”

Парично

3 669.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за цялостен ремонт на санитарните помещения на децата от ІІ гр.

19.11.2010 г.

Цветана Христова Балевска

ЦДГ „Щурче”

Парично

4 500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за цялостен ремонт на санитарните помещения на децата от ІІІА гр.

19.11.2010 г.

Родителски актив при ІА гр. при ЦДГ „Белослава”

ЦДГ „Белослава”

Парично

230.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изработка и монтаж на дограма /врата/ за нуждите на групата

24.11.2010 г.

Родители на ученици от ОУ „Алеко Константинов”

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

4 755.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на училищна охрана

25.11.2010 г.

Мичо Янков Янков

Община Пловдив, район Западен

Парично

20.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за възстановяване на Мемориален комплекс „Братска могила”

25.11.2010 г.

„Купол” ЕООД

Община Пловдив, район Западен

Парично

6 500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за довършителни работи в социалната кухня в храм „Св. Климент Охридски”

26.11.2010 г.

Анатолий Райчев Райчевски, представляващ родителите на учениците от ОУ „Алеко Константинов”

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

684.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за застраховане на учениците

29.11.2010 г.

Родители на ученици във ІІ-те и ІІІ-те класове на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

628.28 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за възнаграждение за м.11.2010 г. и за дължимите по него осигурителни вноски за учител-възпитател на учениците от ІІ и ІІІ клас на СОУ „Константин Величков”

29.11.2010 г.

УН към ЕГ „Иван Вазов”

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

850.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  подобряване на материално техническата база на училището и усъвършенстване и подобряване квалификацията на учителите

30.11.2010 г.

„Съюз на инвалидите в България”

Община Пловдив, район Западен

Парично

50.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за възстановяване на Мемориален комплекс „Братска могила”

30.11.2010 г.

Спаска Костадинова Бойкова

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за 160 годишния юбилей по случай Деня на славянските първоучители

01.12.2010 г.

Здравка Атанасова Петрова, представляваща родители на ученици от ОУ „Алеко Константинов”

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

180.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за застраховане на учениците

02.12.2010 г.

Людмила Яковлевна Тиберова

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

120.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за проектиране и изготвяне на училищен електронен вестник

03.12.2010 г.

ЕТ „Виктория Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  подобряване на материално техническата база.

03.12.2010 г.

ЕТ „Тони 91”

СОУ „Свети Софроний Врачански”

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

08.12.2010 г.

Даниел Георгиев Личев

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Александрина Ваньова Вишанска

Община Пловдив, район Северен

Парично

400.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Николай Нешев Николов

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Емилия Димитрова Ватева

Община Пловдив, район Северен

Парично

150.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Димитър Янков Янков

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Цанко Тодоров Сарафов

Община Пловдив, район Северен

Парично

350.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Александър Пенков Яхнарев

Община Пловдив, район Северен

Парично

400.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

„Декамекс” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Петко Атанасов Мляков

Община Пловдив, район Северен

Парично

600.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Радка Георгиева Делчева

 

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Николай Иванов Атанасов

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Николай Борисов Армагов

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

Кирил Агоп Девлетян

Община Пловдив, район Северен

Парично

120.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.12.2010 г.

„Релаксомаш” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

480.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.12.2010 г.

СД „Василеви и сие”

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.12.2010 г.

„Тайърс груп” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.12.2010 г.

„Метрополис груп”

Община Пловдив, район Северен

Парично

240.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.12.2010 г.

Никола Петраков Комитов

Община Пловдив, район Северен

Парично

150.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.12.2010 г.

Емил Цанков Цанков

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.12.2010 г.

„Хризантема 2” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.12.2010 г.

СД „Полет Петров и сие”

Община Пловдив, район Северен

Парично

30.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.12.2010 г.

„Тангра инвест груп”

Община Пловдив, район Северен

Парично

400.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

10.12.2010 г.

Родители на ученици от І, ІІ,  V, VІ, ІХ и ХІ клас на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

1 148.50 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на училищна охрана, при наличие на остатък за поддръжка на материалната база или за други потребности по преценка на училищното ръководство

17.12.2010 г.

Сдружение  Училищно настоятелство при СОУ „Пейо Крачолов Яворов”

СОУ „Пейо Крачолов Яворов” гр. Пловдив

Парично

6 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  ремонт на санитарния възел

17.12.2010 г.

Родители на ученици във ІІ-те и ІІІ-те класове на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

414.40 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за възнаграждение за м.12.2010 г. и за дължимите по него осигурителни вноски за учител-възпитател на учениците от ІІ и ІІІ клас на СОУ „Константин Величков”

17.12.2010 г.

УН „Васил Петлешков”

ОУ „Васил Петлешков”

Парично

1 800.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на охрана на учениците от ОУ „Васил Петлешков”

17.12.2010 г.

СД „Полет Петров и сие”

Община Пловдив, район Северен

Парично

60.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

17.12.2010 г.

Елена Атанасова Картопова

Община Пловдив, район Северен

Парично

350.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

17.12.2010 г.

„Хъс” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

3 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

20.12.2010 г.

ЕТ „Лъки – Ивайло Димитров”

ЕГ „Пловдив”

Парично

800.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното е за втората година по договор

20.12.2010 г.

Милена Иванова Каймаканова

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за тиймбилдинг и посещение на с. Старосел

21.12.2010 г.

Сдружение  Училищно настоятелство при СОУ „Пейо Крачолов Яворов”

СОУ „Пейо Крачолов Яворов” гр. Пловдив

Парично

1 282.77 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  групова застраховка „Злополука за учащи”

21.12.2010 г.

„Емко-М” ООД

Община Пловдив, район Централен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  социални мероприятия

22.12.2010 г.

ЕТ „Ли Кол- Лиляна Колева”

ЕГ „Пловдив”

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

22.12.2010 г.

Медицински център „Антон Тонев” ЕООД

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  изработване на проект за построяване на учебни кабинети

22.12.2010 г.

Веселина Валентинова Петрова, председател на родителски комитет на ІА кл.

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

130.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  изработване на проект за построяване на учебни кабинети

22.12.2010 г.

Лора Йорданова Христова, представляваща родители на ученици от VВ кл.

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

420.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  изработване на проект за построяване на учебни кабинети

23.12.2010 г.

Людмила Яковлевна Тиберова

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

120.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за проектиране и изготвяне на училищен електронен вестник

23.12.2010 г.

ЕТ „Виктория – Бойка данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището – подобряване на материално техническата база

27.12.2010 г.

Туристическа агенция „Виа Орбита”

СОУ „Св. Константин Кирил Философ”

Парично

50.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за нуждите на училището

30.12.2010 г.

„Биг Ван” ЕООД

СОУ „Св. Седмочисленици”

Парично

900.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материалната база на училището и провеждане на културни и спортни мероприятия

30.12.2010 г.

ЕТ „ЕТ Стойко Паунов”

СОУ „Св. Седмочисленици”

Парично

305.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материалната база на училището и провеждане на културни и спортни мероприятия

30.12.2010 г.

ЕТ „Денто Стил д-р Иван Андонов АИППДН”

СОУ „Св. Седмочисленици”

Парично

1 100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материалната база на училището

03.01.2011 г.

Димитрина и Красимир Кузманови

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив

Парично

195.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за тиймбилдинг по Коледа и посещение на с. Старосел

03.01.2011 г.

„Юнайтед спортс България” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

03.01.2011 г.

„Лекси” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

3 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

03.01.2011 г.

„Ото 98” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

03.01.2011 г.

„Консулт ИСО” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

10.01.2011 г.

Софка Димитрова Рангелова, представляваща ученици от ІVА кл.

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

80.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  изработване на проект за построяване на учебни кабинети

10.01.2011 г.

Мария Константинова Личкова, представляваща родителите на ІІІ кл.

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

122.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  изработване на проект за построяване на учебни кабинети

10.01.2011 г.

Екатерина Пепелекова, председател на родителския комитет на V кл.

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

342.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  изработване на проект за построяване на учебни кабинети

17.01.2011 г.

Павел Борисов Гавазов

Община Пловдив, район Северен

Парично

150.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

17.01.2011 г.

ЕТ „Виктория – Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  подобряване на материално техническата база.

17.01.2011 г.

Райна Петрова

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

19.01.2011 г.

Редколегията на Делта Те, чрез Георги Манолов

ЕГ „Пловдив”

Парично

473.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за нуждите на ЕГ „Пловдив”

21.01.2011 г.

„Юрий Гагарин” АД

Община Пловдив, район Централен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подпомагане на социално слаби граждани на район Централен

24.01.2011 г.

„Дружба Стъкларски заводи” АД

Община Пловдив, район Северен

Парично

2 500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

24.01.2011 г.

Родители на ученици във ІІ-те и ІІІ-те класове на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

600.20 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за възнаграждение за м.01.2010 г. и за дължимите по него осигурителни вноски за учител-възпитател на учениците от ІІ и ІІІ клас на СОУ „Константин Величков”, а ако останат средства да се използват за потребности по преценка на училищното ръководство

25.01.2011 г.

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”

Домашен социален патронаж гр. Пловдив

Парично

7 920.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за организиране на „обществена трапезария”, която да осигури обяд на 40 души социално слаби бивши служители от системата на Министерството на транспорта за срок от 3 месеца

01.02.2011 г.

УН към ЕГ „Иван Вазов”

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

7 200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на пропускателния режим и сигурност в общежитията.

03.02.2011 г.

Макрухи Харутюн Андреева

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за тиймбилдинг и посещение на тракийския култов център с. Старосел

07.02.2011 г.

„СПС Комерс” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

400.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

07.02.2011 г.

„Орион НВ” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

07.02.2011 г.

„Орион НВ” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

07.02.2011 г.

„Явимекс” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

700.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

07.02.2011 г.

„Любимец 13” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

07.02.2011 г.

СД „Електростатик – Тумбалев, Божков и сие”

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

09.02.2011 г.

„Казино БГ” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

09.02.2011 г.

Йовчо Арахангелов Йовчев

Община Пловдив, район Северен

Парично

150.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

11.02.2011 г.

СД „Валспорт – Василев и сие”

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

15.02.2011 г.

Десислава Радионова и Капка Белакова,  представляващи родителите на ученици от ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

1 360.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на училищна охрана

16.02.2011 г.

ЕТ „Прециз бизнес Иван Китин”

ЦДГ „Червената шапчица”

Парично

1 266.17 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва, съгласно Протокол № 1 от 15.02.2011 г.

22.02.2011 г.

„Пасат” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

22.02.2011 г.

Тодор Василев Янков

Община Пловдив, район Северен

Парично

250.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

22.02.2011 г.

„МН-66” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

22.02.2011 г.

Атанас Нончев Бейнов

Община Пловдив, район Северен

Парично

350.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

23.02.2011 г.

ЕТ „Виктория Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

24.02.2011 г.

Родители на ученици от ІІІ, VІ, VІІІ и ХІІ клас на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

609.50 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на училищна охрана, при наличие на остатък за поддръжка на материалната база или за други потребности по преценка на училищното ръководство

24.02.2011 г.

Родители на ученици във ІІ-те и ІІІ-те класове на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

388.50 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за възнаграждение за м.02.2011 г. и за дължимите по него осигурителни вноски за учител-възпитател на учениците от ІІ и ІІІ клас на СОУ „Константин Величков”

24.02.2011 г.

„Орион НВ” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

24.02.2011 г.

„СПС Комерс” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

400.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

24.02.2011 г.

„Симек Трейд” ЕООД

ЕГ „Пловдив”

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Безусловно

25.02.2011 г.

Стоян Георгиев Тодоров

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

25.02.2011 г.

„Хепи Тайм 06” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

25.02.2011 г.

„Айс Къмпани” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

01.03.2011 г.

„Релаксмаш” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

01.03.2011 г.

„Айс Къмпани” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

08.03.2011 г.

„Явимекс” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

700.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

16.03.2011 г.

ЕТ „Виктория Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

18.03.2011 г.

Таня Рашкова, Десислава Радионова, представляващи родители на ученици от ОУ „Алеко Константинов”

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

2 720.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на училищна охрана

18.03.2011 г.

Издателство „Пиърсън Едюкейшън – Логман”

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

2 720.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за проектиране и изготвяне на училищен електронен вестник

19.03.2011 г.

„Санома Блясък България” АД

СОУ „Свети Климент Охридски”

Парично

65.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

30.03.2011 г.

Родители на ученици във СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

459.98 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за възнаграждение за м.03.2011 г. и за дължимите по него осигурителни вноски за учител-възпитател на учениците от ІІ и ІІІ клас на СОУ „Константин Величков”

30.03.2011 г.

Родители на ученици от І, ІІ, ІV, V, VІ, VІІА, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

1 473.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на училищна охрана, при наличие на остатък за поддръжка на материалната база или за други потребности по преценка на училищното ръководство

01.04.2011 г.

Йовчо Архангелов Йовчев

Община Пловдив, район Северен

Парично

150.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благотворителен обяд за пенсионери

01.04.2011 г.

ЕТ „Ковачев – Галина Ковачева”

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

01.04.2011 г.

ЕТ „Ангел Ангелов 2004”

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

11.04.2011 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ЦДГ „Дъга”

Парично

463,00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за нуждите на ЦДГ „Дъга”

12.04.2011 г.

ЕТ „Прециз бизнес Иван Китин”

ЦДГ „Червената шапчица”

Парично

256,25 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва съгл. Протокол № 1 / 31,03,2011

13.04.2011 г.

СД „Савана – 90  Димов и сие”

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

13.04.2011 г.

Христо Димитров Чочев

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

13.04.2011 г.

СД „Полет Петров и сие”

Община Пловдив, район Северен

Парично

80.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

14.04.2011 г.

Фондация „Партньори България” гр. София

ОУ „Никола Йонков Вапцаров”

Парично

585.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изпълнение на дейностите по проект „Обучение на деца и младежи във връзка с климатичните промени”

15.04.2011 г.

„Юрий Гагарин” АД

Община Пловдив

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно, Община Пловдив се задължава да огласи по подходящ начин направеното дарение

Дареното да се използва за организиране на честването /коктейл/  по повод но българския празник Цветница и изработване на награда „Шевалас” за особени заслуги към екологията и опазването на зелената система на гр. Пловдив

18.04.2011 г.

„Каменица” АД

Община Пловдив

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно, Община Пловдив се задължава да огласи по подходящ начин направеното дарение

Дареното да се използва за организиране на честването /коктейл/  по повод но българския празник Цветница и изработване на награда „Шевалас” за особени заслуги към екологията и опазването на зелената система на гр. Пловдив

21.04.2011 г.

Константина Щерева

ЦДГ „Мирослава”

Парично

1 240.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изработка на калпаци от агнешка кожа

21.04.2011 г.

ЕТ „Виктория – Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

21.04.2011 г.

Емил Илиев Янакиев

Община Пловдив, район Северен

Парично

330.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

26.04.2011 г.

Родители на ученици от ІV, V,  VІІА, VІІБ и Х клас на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

601.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на училищна охрана, при наличие на остатък за поддръжка на материалната база или за други потребности по преценка на училищното ръководство

26.04.2011 г.

Родители на ученици от ІІ и ІІІ кл. във СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

279.72 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за възнаграждение за м.04.2011 г. и за дължимите по него осигурителни вноски за учител-възпитател на учениците от ІІ и ІІІ клас на СОУ „Константин Величков”

03.05.2011 г.

Веселина Петрова и Траяна Бозова, представляващи родители на ученици от ОУ „Алеко Константинов”

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

3 400.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на училищна охрана

09.05.2011 г.

„Юрий Гагарин” АД

Община Пловдив, район Централен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подпомагане на социално слаби граждани от район Централен, Община Пловдив

09.05.2011 г.

Антоанета Бойкова Иванова и Лина Миткова Чакърова

ОУ „Пенчо Славейков”

Парично

181.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за да се заплатят разходите за транспорт на участниците в патронния празник на училището да Военния клуб и обратно

09.05.2011 г.

„МДМ 77” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

250.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.05.2011 г.

„Ехо 1971” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.05.2011 г.

„Ина Михайлова” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.05.2011 г.

„КСФ” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.05.2011 г.

ЕТ „Атанаска Дафовска”

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.05.2011 г.

ЕТ „Лаци Лазарина Борукова”

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

09.05.2011 г.

„Международен панаир Пловдив” АД

Община Пловдив, район Северен

Парично

2 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

11.05.2011 г.

„Дружба Стъкларски заводи” АД

ЦДГ „Весела”

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за организиране на 35я рожден ден на детската градина

11.05.2011 г.

Мария Иванова Янкова

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

130.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материално техническата база на гимназията

12.05.2011 г.

СК „Да Дао”

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището за м.01, 02, 03, 04 и 05.2011г.

16.05.2011 г.

„Бар” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

16.05.2011 г.

Дружба Стъкларски заводи” АД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

16.05.2011 г.

Иван Атанасов Крушев

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

16.05.2011 г.

ЕТ „Дани Йорданка Тошева”

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

16.05.2011 г.

„Изивенд” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

16.05.2011 г.

„Венис Вендинг” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

16.05.2011 г.

ЕТ „Дани Йорданка Тошева”

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

19.05.2011 г.

Училищно настоятелство при ФЕГ „Антоан Дьо Сент Екзюпери”

ФЕГ „Антоан Дьо Сент Екзюпери”

Парично

4 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за заплащане на разходите, свързани с провеждането на училищния празник

25.05.2011 г.

Гено Василев Петров

ЦДГ „Малкият принц”

Парично

550.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за претапициране на холова гарнитура

25.05.2011 г.

Христина  Евтимова Костадинова

ЦДГ „Росица”

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за заплащане на труда по поставяне на теракот в общите помещения на група „Мечо Пух”

25.05.2011 г.

Милена Йосифова Павлова

Община Пловдив, район Северен

Парично

130.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

26.05.2011 г.

Даяна Георгиева Терзиева, председател на актива на 12З кл.

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

125.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материално техническата база на гимназията

26.05.2011 г.

Стефка Валентинова Михайлова, председател на актива на 12Б кл.

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

130.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материално техническата база на гимназията

26.05.2011 г.

Мария Иванова Янкова, председател на актива на 12Д кл.

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

130.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материално техническата база на гимназията

27.05.2011 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ЦДГ „Биляна”

Парично

515.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за декоративен басейн във вътрешния двор на детската градина

28.05.2011 г.

„Жануа 98” ЕООД

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

70.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

28.05.2011 г.

„Силвър 93” ЕООД

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

150.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

28.05.2011 г.

„Аргентум” ООД

ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

31.05.2011 г.

„Сенсин” ЕООД

ОДЗ „Ралица”

Парично

650.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ОДЗ „Ралица”

31.05.2011 г.

Родителската общност към ОДЗ „Ралица”

ОДЗ „Ралица”

Парично

1 362.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ОДЗ „Ралица”

31.05.2011 г.

Иван Димитров Диколаков

ОДЗ „Ралица”

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ОДЗ „Ралица”

31.05.2011 г.

Сем. Катя и Божидар Караманови

ОДЗ „Ралица”

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ОДЗ „Ралица”

31.05.2011 г.

Красимир Младенов Москов

ОДЗ „Ралица”

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ОДЗ „Ралица”

31.05.2011 г.

Марияна и Антон Кръстеви

ОДЗ „Ралица”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ОДЗ „Ралица”

31.05.2011 г.

„Кам 919” ЕООД

ОДЗ „Ралица”

Парично

600.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ОДЗ „Ралица”

31.05.2011 г.

ПП ГЕРБ – Южен, чрез Костадин Язов

ОДЗ „Ралица”

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ОДЗ „Ралица”

31.05.2011 г.

„Родопи 95” АД

ОДЗ „Ралица”

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ОДЗ „Ралица”

02.06.2011 г.

ЕТ „Виктория – Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

02.06.2011 г.

УН към ЕГ „Иван Вазов”

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

7 200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на пропускателния режим и сигурност в общежитията.

03.06.2011 г.

Родители на ученици във ІІ-те и ІІІ-те класове на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

337.74 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за възнаграждение за м.05.2011 г. и за дължимите по него осигурителни вноски за учител-възпитател на учениците от ІІ и ІІІ клас на СОУ „Константин Величков”

03.06.2011 г.

Родители на ученици от VІІА , ІХ, Х и ХІІ клас на СОУ „Константин Величков”

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

431.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на училищна охрана, при наличие на остатък за поддръжка на материалната база или за други потребности по преценка на училищното ръководство

06.06.2011 г.

Казино „Диамант” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

06.06.2011 г.

„Зигра” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.06.2011 г.

Антоанета Светославова Тошева

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

125.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материално техническата база на гимназията

08.06.2011 г.

„Дафи” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждането на Светия кръст

08.06.2011 г.

„Зидар 2000” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се разпредели по следния начин – 644.00 лв да се използват за изграждането на Светия кръст и 356.00 лв. да се използват за благоустрояването на район Северен

15.06.2011 г.

УН при ЦДГ „Перуника”

ЦДГ „Перуника”

Парично

370.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за ремонтни дейности – сваляне на стара мазилка, грундиране, шпакловка, боядисване с латекс

15.06.2011 г.

Ина Тодорова Цанзова, председател на актива на 12Е клас

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

120.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материално техническата база на гимназията

15.06.2011 г.

Васил Илчев Чолаков

ОУ „Алеко Константинов”

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изработване и монтаж на прозорец от алуминиев профил

15.06.2011 г.

Родителите на учениците от І до VІІ класове.

ОУ „Алеко Константинов”

Парично

5 969.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  изработване на проект за построяване на учебни кабинети

16.06.2011 г.

ЕТ „Виктория – Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

17.06.2011 г.

Стоян Ангелов Ангелов

Комплекс за социални услуги „Св. Георги”

Парично

250.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на курсистите от отдел „Цветарство”. Парите да бъдат разпределени по техните преподаватели

21.06.2011 г.

Звездомир Кузманов

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

115.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материално техническата база на гимназията

27.06.2011 г.

„Дружба Стъкларски заводи” АД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се разпредели по следния начин – 1000.00 лв. да се използват за благоустрояването на район Северен и 500.00 лв. да се използват за албумно издание на район Северен

27.06.2011 г.

ЕТ „Милена ПК 90”

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждане на кучешки парк

27.06.2011 г.

„СОТ Сигнално охранителна техника” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

27.06.2011 г.

„СОТ Сигнално охранителна техника” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за участието на Виктория Славеева Радева в световното първенство по шахмат в Бразилия.

27.06.2011 г.

Иван Стоянов Петков

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

27.06.2011 г.

Емилия Димитрова Ватева

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждане на кучешка площадка

28.06.2011 г.

Училищното настоятелство при ОУ „Димитър Талев”

ОУ „Димитър Талев”

Парично

7 260.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за заплащане на обслужващата училището охранителна система БРС за периода 01.01.2011 – 15.06.2011

28.06.2011 г.

„Макс 5” ЕООД

СОУ „Св. Сороний Врачански”

Парично

400.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

28.06.2011 г.

Училищното настоятелство при ЦДГ „Чучулига”

ЦДГ „Чучулига”

Парично

400,00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изработка и монтаж на открита сцена

29.06.2011 г.

Училищното настоятелство при ЦДГ „Чучулига”

ЦДГ „Чучулига”

Парично

528,00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за организиране на тържеството по случай 35 год. юбилей на ДГ – наем на салон, украса и превоз на децата

01.07.2011 г.

Антоанета Караджова

ЦДГ „Валентина”

Парично

530,00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за тапициране на детски легла и фотьойли в група „Слънце”

05.07.2011 г.

„Офис Комплект” ООД

СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив

Парично

1 800.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за ремонт на материалната база на СОУ „Константин Величков”

07.07.2011 г.

Иван Петров Петров

Община Пловдив, район Северен

Парично

150.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждане на площадка за домашни любимци

07.07.2011 г.

„Марица Гардънс” ЕАД

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

08.07.2011 г.

Юлияна Узунова

ЦДГ „Чайка”

Парично

50.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на зала за провеждане на уъркшоп „Детето и бъдещето”

08.07.2011 г.

Александър Константинов

ЦДГ „Чайка”

Парично

150.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на зала за провеждане на уъркшоп „Детето и бъдещето”

08.07.2011 г.

Александър Константинов

ЦДГ „Чайка”

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на мултимедиен прожекционен апарат за провеждане на уъркшоп „Детето и бъдещето”

11.07.2011 г.

Мария Кузмова Млечева

ЦДГ „Росица”

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за боядисване и поставяне на фаянс в помещенията на група „Мечо Пух”

12.07.2011 г.

„Мотокар сервиз Терзиеви и Узунов” ООД

Дом за стари хора „Св. Василий Велики”

Парично

634.90 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за ремонт на хладилната инсталация на кухненския блок

14.07.2011 г.

ЕТ „Данивер” – Георги Гогов”

ЦДГ „Снежанка”

Парично

195,00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за студиен аудио запис и компак диск на детска песен, озвучаване на състезанието „Златни рибки” и за транспортни разходи

15.07.2011 г.

УН към ЕГ „Иван Вазов”

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

8 500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за осигуряване на пропускателния режим за сигурност в ЕГ „Иван Вазов”.

21.07.2011 г.

„Макс 5” ЕООД

СОУ „Свети Софроний Врачански”

Парично

400.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

26.07.2011 г.

Борислава Атанасова Калева

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждане на площадка за кучета

26.07.2011 г.

„Кар Кар” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изграждане на площадка за кучета

26.07.2011 г.

Мария Емилова Брезова

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

26.07.2011 г.

Димитър Петров Андреев

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

02.08.2011 г.

ЕТ „Виктория Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

04.08.2011 г.

„Ивест 1” ЕООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

270.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за организационни мероприятия

04.08.2011 г.

СД „Полет – Петров и сие”

Община Пловдив, район Северен

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

10.08.2011 г.

Иван Минков Пейчев

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за организационни мероприятия

31.08.2011 г.

Димитър Величков Георгиев

Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза”

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ПБД „Майка Тереза”

12.09.2011 г.

ЕТ „Виктория Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

12.09.2011 г.

„КАМ 919” ЕООД

ОУ „Захари Стоянов”

Парично

800.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  текущ ремонт на 2 класни стаи

16.09.2011 г.

„Култ Кафе” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за организационни мероприятия

19.09.2011 г.

Трифон Найденов Найденов

ЦДГ „Росица”

Парично

800.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за закупуване и поставяне на ламиниран паркет

19.09.2011 г.

Сем. Колеви, сем. Сарафови, сем. Колеви

ЦДГ „Росица”

Парично

440.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за закупуване и поставяне на ламиниран паркет – група „Мики Маус”

26.09.2011 г.

ЕТ „Виктория Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

26.09.2011 г.

ЕТ „Виктория Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училищетоза закупуване на балатум за учителската стая и ремонт на под

27.09.2011 г.

„Филипополис РК” ООД

ОУ „Захари Стоянов”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за закупуване на канцеларски материали

28.09.2011 г.

Татяна Канчева – „Боев груп 77”

ЦДГ „Мирослава”

Парично

640.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за тапициране на 4 пейки за коридорите на детската градина

29.09.2011 г.

ЕТ „ТОТ 2222 Тошо Тодоров”

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

6 100.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материално техническата база на гимназията

05.10.2011 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ЦДГ „Мирослава”

Парично

152.10 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за шпакловка и боядисване на администрацията и централния вход

05.10.2011 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ЦДГ „Мирослава”

Парично

157.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за облепяне на витрина с PVC фолио и монтаж за източния вход

12.10.2011 г.

СОПДН при ЦДГ „Червената шапчица”

ЦДГ „Червената шапчица”

Парично

130.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за ламиниране на стъкла

19.10.2011 г.

Сем. Толкеджиеви

ЦДГ „Детелина”

Парично

780.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за демонтаж, монтаж и фаянс на 3 бр. тоалетни според изискванията на здравното министерство в ІІІА група

19.10.2011 г.

Сем. Христови

ЦДГ „Детелина”

Парично

700.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подмяна на дограма –изработка и монтаж на 2бр. прозорци и 2 бр. врати, с цел обновяване и обезопасяване в ІА група

19.10.2011 г.

Сем. Грекови

ЦДГ „Детелина”

Парично

310.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за обръщане на дограма и боядисване в ІА група

19.10.2011 г.

Училищното настоятелство при СОУ „Н. Й. Вапцаров”

СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Пловдив

Парично

3 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за застраховане на учениците и персонала и заплащане на част от разходите за охрана

21.10.2011 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ЦДГ „Детелина”

Парично

59.25 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за заплащане на поддръжката на сайта на детската градина

31.10.2011 г.

ЕТ „Прециз бизнес Иван Китин”

ЦДГ „Червената шапчица”

Парично

211.14 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за тържествата в ДГ

07.11.2011 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ЦДГ „Валентина”

Парично

89.40 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за заплащане на абонамент за сайта на детската градина и анализ на вода в басейн

11.11.2011 г.

Николина Георгиева Георгиева

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив

Парично

50.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подарък на г-н Димов

14.11.2011 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ЦДГ „Дъга”

Парично

690.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на ДЗ

15.11.2011 г.

ЕТ „Виктория – Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови”

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на училището

16.11.2011 г.

Теодора Йоанна Уинтерс

СОУ „Любен Каравелов”

Парично

500.00 EU

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  подпомагане на обучението по народна музика

17.11.2011 г.

Татяна Георгиева Димова

ЦДГ „Мирослава”

Парично

144.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  зареждане на тонер касети

18.11.2011 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ОДЗ „Славей”

Парично

120.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  ремонт на телефонната централа

22.11.2011 г.

Д-р Неделчо Мандажиев

ОДЗ „Буратино”

Парично

150.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  поставяне на допълнителни механизми за горно отваряне на прозорците в ІІІА група

22.11.2011 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ЦДГ „Деница”

Парично

250.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  запис на 3 бр. фолклорни песни с фолклорната група в ЦДГ „Деница”

23.11.2011 г.

Родителите на децата от ІІІБ група при ЦДГ „Маргаритка”

ЦДГ „Маргаритка”

Парично

35.10 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подобряване на материално техническата база в ІІІБ група

23.11.2011 г.

Антон Карагьозов

ЦДГ „Маргаритка”

Парично

25.17 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за заплащане на таксата на Бошко Георгиев Бошков – дете от социално слабо семейство

23.11.2011 г.

Родителския актив на ІІА група при ЦДГ „Детелина”

ЦДГ „Детелина”

Парично

50.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за профилактика на климатик

24.11.2011 г.

Родителския актив на ІІА група

ЦДГ „Дружба”, филиал „Първи юни”

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за боядисване и шпакловане

25.11.2011 г.

Родителския актив на ІІА група

ЦДГ „Дружба”, филиал „Първи юни”

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за боядисване и шпакловане

25.11.2011 г.

Донка Георгиева Костова

ОУ „Алеко Константинов”

Парично

900.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за ремонт на паркет

25.11.2011 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ЦДГ „Таня Савичева”

Парично

190.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за сайт на ЦДГ „Таня Савичева”

30.11.2011 г.

Театър „Чар”

ЦДГ „Марица”

Парично

86.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на детската градина

30.11.2011 г.

Театър „Анфас”

ЦДГ „Марица”

Парично

122.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на детската градина

30.11.2011 г.

Родителите на учениците от І до VІІ клас

ОУ „Алеко Константинов”

Парично

671.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за застраховка на учениците

30.11.2011 г.

УН „А. Д. Карнеги”

ОУ „Алеко Константинов”

Парично

223.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за застраховка на учениците

01.12.2011 г.

Колеж по икономика и администрация Пловдив

ОУ „Никола Йонков Вапцаров”

Парично

174.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва в полза на учениците на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”

02.12.2011 г.

Йордан Владимиров Гечев

ЦДГ „Биляна”

Парично

350.50 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за ремонт на детска тоалетна за ІБ група

02.12.2011 г.

Сдружение УН при СОУ „Пейо Крачолов Яворов”

СОУ „Пейо Крачолов Яворов”

Парично

1 512.72 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за групова застраховка „Злополука на учащи”

02.12.2011 г.

Сдружение УН при СОУ „Пейо Крачолов Яворов”

СОУ „Пейо Крачолов Яворов”

Парично

10 200.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за да покрие сумите за охрана на училището за периода от 01.09.2010 до 31.08.2011г.

07.12.2011 г.

Гено Василев Петров

ЦДГ „Малкия принц”

Парично

438.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за изработване на рекламни материали - покани

07.12.2011 г.

Гено Василев Петров

ЦДГ „Малкия принц”

Парично

1 780.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за облицоване на 2 бр. стълбища с гранит

08.12.2011 г.

„Дружба Стъкларски заводи” АД

Община Пловдив, район Северен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

08.12.2011 г.

„Венис Вендинг” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

225.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

08.12.2011 г.

УН към ЕГ „Иван Вазов”

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

4 500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за материално осигуряване на охраната

08.12.2011 г.

УН към ЕГ „Иван Вазов”

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

11 710.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за материално осигуряване на охраната

09.12.2011 г.

Професионален футболен клуб „Ботив” АД

Община Пловдив

Парично

2 400.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за откриване на процедура за издаване на разрешително за водозвемане от нови водовземни съоръженияв стадион „Христо Ботев”

09.12.2011 г.

Асоциация „Бон Мин Париж”

ЦДГ „Елица”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за  нуждите на детската градина

19.12.2011 г.

„ЕВН България Електроразпределение” АД

Община Пловдив

Парично

3500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за организацията на Коледната програма на Община Пловдив в периода 15.12.2011-05.01.2012г.

20.12.2011 г.

Д-р Лиляна Щерева

СОУ „ Черноризец Храбър”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището

23.12.2011 г.

Миглен  Веселинов Василев

Община       Пловдив,        район Северен

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояване на Район Северен

06.01.2012 г.

СК „Дидао Атанас Цветашки”

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив

Парично

180.00 лв.

Безвъзмездно

Безусловно

06.01.2012 г.

„Декамекс Инженеринг” ООД

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

06.01.2012 г.

СД „Валспорт Василеви и сие”

Община Пловдив, район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

06.01.2012 г.

Емил Цветков Узунов

Община Пловдив, район Северен

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояването на район Северен

06.01.2012 г.

Инж. Ральо Ралев

Община Пловдив, район Северен

Парично

250.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за офис техника за районната администрация

06.01.2012 г.

Георги Колен Илинов

Община Пловдив, район Северен

Парично

110.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояване, паркове и градини

06.01.2012 г.

Никола Методиев Николов

Община Пловдив, район Северен

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояване

06.01.2012 г.

Георги Колен Илинов

Община Пловдив, район Северен

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояване, паркове и градини

06.01.2012 г.

Петя Василева Желязкова

Община Пловдив, район Северен

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояване

11.01.2012 г.

Николай Велев Балев

Община        Пловдив,        район Северен

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояване на Район Северен

16.01.2012 г.

Минка Борисова Фераджиева

Община         Пловдив,       район Северен

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва по усмотрение на ръководството на Район Северен

16.01.2012 г.

Иван Минков Пейчев

Община         Пловдив,       район Северен

Парично

250.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва по усмотрение на ръководството на Район Северен

19.01.2012 г.

„Юри Гагарин” АД

Община Пловдив, район Централен

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за подпомагане на социалните програми на район Централен

24.01.2012 г.

„Сибота” ЕООД

ОУ „Душо Хаджидеков”

Парично

105.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за плащане на интернет, кабелна телевизия и за други разходи за издръжка на ОУ „Душо Хаджидеков”

25.01.2012 г.

Маджит Албаш

Община         Пловдив,      район Северен

Парично

130.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва по усмотрение на ръководството на Район Северен

27.01.2012 г.

Туристическа агенция „ Виа орбита”

СОУ „Св. Константин – Кирил философ”

Парично

60.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за нуждите на училището.

01.02.2012 г.

УН към ЕГ „Иван  Вазов”

ЕГ „Иван Вазов”

Парично

2 610.00 лв.

Безвъзмездно

За осигуряване на пропусквателния режим за сигурност.

13.02.2012 г.

СД „Ваескорт- Василев и сие”

Община          Пловдив,    район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояване на Район Северен

15.02.2012 г.

„Зидарит „ООД

ЦДГ „ Биляна”

Парично

2 000 лв.

Безвъзмездно

За ремонт на санитарния възел за персонала и ремонт на вертикалната планировка  на вътрешния двор.

15.02.2012 г.

„Рефреш”  ООД

ЦДГ „Червената шапчица”

Парично

768. 24 лв.

Безвъзмездно

За покупка на канцеларски материали и детски играчки.

16.02.2012 г.

„Сибота” ЕООД

ОУ „Душо Хаджидеков”

Парично

106.00 лв.

Безвъзмездно

За плащане на интернет, кабелна телевизия и др.

20.02.2012 г.

ЕТ „Виктория - Бойка Данчева”

СОУ „Братя Миладинови"

Парично

355.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището.

21.02.2012 г.

Родителски актив на ЦДГ „Марица”

ЦДГ „Марица”

Парично

71.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на детската градина.

27.02.2012 г.

Малък театър Пловдив

СОУ „ Св. Константин-Кирил философ”

Парично

95,60 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището

28.02.2012 г.

Малък театър Пловдив

ОУ „Димитър Талев”

Парично

108,12 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището

02.03.2012 г.

Родителски актив на ЦДГ „Марица”

ЦДГ „Марица”

Парично

109.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на детската градина.

05.03.2012 г.

ЕТ „ Данивер” Георги Гогов

ЦДГ „ Дъга”

Парично

530.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на детското заведение

09.03.2012 г.

Петър  Стоянов Папазов

Община        Пловдив,        район Северен

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва по усмотрение на ръководството на Район Северен

19.03.2012 г.

СД „Валспорт- Василеви и сие”

Община        Пловдив,        район Северен

Парично

500.00лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояване на Район Северен

20.03.2012 г.

Иван Пейчев

Община        Пловдив,        район Северен

Парично

250.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояване на Район Северен

20.03.2012 г.

„Сибота” ЕООД

ОУ „Душо Хаджидеков”

Парично

108.00лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва издръжка на ОУ „Душо Хаджидеков”

23.03.2012 г.

СД „Валспорт – Василеви и сие”

Община          Пловдив,      район Северен

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

Дареното да се използва за благоустрояване на Район Северен

30.03.2012 г.

„РИА – 2009” ЕООД

Район „Северен”

Парично

180.00 лв.

Безвъзмездно

За храна на 100/сто/ социално слаби граждани в ОУ „Димитър Димов”

 

 

 

 

 

 

 

02.04.2012 г.

Владимир Александров Нейчев

ОУ „ Захари Стоянов”

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

За закупуване на латекс за физкултурен салон.

03.04.2012 г.

ЕТ „Прециз бижус”- Иван Китин

ЦДГ „Снежанка”

Парично

1 947.00 лв.

Безвъзмездно

За провеждане на тържества в детската градина.

04.04.2012 г.

Орлин Иванов Златков

ОУ „Димитър Талев”

Парично

118.30 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището

04.04.2012 г.

СЗ „Дружба” АД

Район „Северен”

Парично

3 500.00 лв.

Безвъзмездно

За закупуване на офис техника.

05.04.2012 г.

СД „ Валспорт – Василеви - СИЕ

Район „Северен”

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

За закупуване на офис техника.

06.04.2012 г.

Румяна Иванова Камбурова

Район „Северен”

Парично

200.00 лв.

Безвъзмездно

За благоустрояване.

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2012 г.

Родителите на децата от I-ви „А”

ОУ „ Захари Стоянов”

Парично

130.00 лв.

Безвъзмездно

За изработване на щори за 6-ти кабинет.

06.04.2012 г.

Родителите на децата от I-ви „Б”

ОУ „ Захари Стоянов”

Парично

130.00 лв.

Безвъзмездно

За изработване на щори за 6-ти кабинет.

09.04.2012 г.

 Виктория фешън груп”

СОУ „ Братя Миладинови”

Парично

1 000.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището

17.04.2012 г.

„ВИА ОРБИТА”- Пловдив

ОУ „ Димитър Талев”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището.

18.04.2012 г.

Орлин Иванов Златков

ОУ „ Димитър Талев”

Парично

66.50 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището.

20.04.2012 г.

Училищното настоятелство при ОУ  „Димитър Талев”

ОУ „ Димитър Талев”

Парично

672,00 лв.

Безвъзмездно

За награди на учениците, участвали в състезанието по БЕЛ, за заплащане на квестори и преподаватели и остатъка за нуждите на училището.

20.04.2012 г.

Училищното настоятелство при ОУ  „Димитър Талев”

ОУ „ Димитър Талев”

Парично

128.00 лв.

Безвъзмездно

За заплащане на квестори и проверители, взели участие в състезанието „ Лингвистично кенгуру” и за нуждите на училището.

21.04.2012 г.

Училищното настоятелство към ЕГ „Иван Вазов” - Пловдив

ЕГ „Иван Вазов” - Пловдив

Парично

320.00 лв.

Безвъзмездно

За подпомагане пътуване на ученици за участие в „Европейски фестивал на училищни театри”

25.04.2012 г.

„Сибота” ЕООД- Станимир Ив.Чолаков

ОУ „Душо Хаджидеков”

Парично

142.00 лв.

Безвъзмездно

За плащане на интернет, кабелна телевизия и за др. разходи за издръжка на ОУ „Душо Хаджидеков”

03.05.2012 г.

„Петроойлгруп” ООД

Район „Южен”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

За закупуване на награди за фолклорните състави и лакомства за децата – участници във фолклорния празник на район „Южен” на 05.05.2012 г.

04.05.2012 г.

СД „ Валспорт – Василеви - СИЕ

Район „Северен”

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

За офис оборудване.

04.05.2012 г.

„Филикон – 97” АД

ОУ „Екзарх Антим I-ви”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

За закупуване на материали и помогала.

04.05.2012 г.

 ЕТ „Никс- Валентина Стефанова”

ОУ „Екзарх Антим I-ви”

Парично

100.00 лв.

Безвъзмездно

За закупуване на литература и помогала.

07.05.2012 г.

„Стилианидис” ЕООД – Ст. Стойчев

ЦДГ „Биляна”

Парично

540.49 лв.

Безвъзмездно

За хостинг услуга и ремонт на санитарен възел.

07.05.2012 г.

ЕТ „Данивер – Георги Гогов”

ЦДГ „Биляна”

Парично

423.00 лв.

Безвъзмездно

За ремонт в коридора на западното крило 3-б гр.

10.05.2012 г.

Елисавета Кирилова Гергинска

ОУ „ Димитър Талев”

Парично

64.40 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището.

10.05.2012 г.

ЕТ „Томи – 100” Сюлейман Хюсеинов

СОУ „ Свети Константин – Кирил философ”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището.

10.05.2012 г.

Ирена Радкова Кирякова – родител на ученик от 9-ти „Ж” клас

Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий”

Парично

16.00 лв.

Безвъзмездно

За подпомагане провеждането на патронния празник на училището.

10.05.2012 г.

Ирена Радкова Кирякова– родител на ученик от 9-ти „Ж” клас

Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий”

Парично

10.00 лв.

Безвъзмездно

За подпомагане провеждането на патронния празник на училището.

10.05.2012 г.

Чавдар Петков Венчев – родител на ученик от 11-ти „В” клас

Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий”

Парично

9.00 лв.

Безвъзмездно

За подпомагане провеждането на патронния празник на училището.

10.05.2012 г.

Мария Андреева Мирчева

Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий”

Парично

17.00 лв.

Безвъзмездно

За подпомагане провеждането на патронния празник на училището.

10.05.2012 г.

Никола Георгиев Георгиев – родител на ученик от 12-ти „В” клас

Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий”

Парично

15.00 лв.

Безвъзмездно

За подпомагане провеждането на патронния празник на училището.

10.05.2012 г.

ЕТ „ Криси- Кръстина Маркова” Пловдив

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Парично

600.00 лв.

Безвъзмездно

За маем на недвижим имот – публична общинска собственост

11.05.2012 г.

„ЕВН България Електроразпределение”

Община Пловдив

Парично

2 400.00 лв.

Безвъзмездно

За изграждане на сцена с гръб, за закупуване на материали за конкурса за детска рисунка  и за празника 1-ви юни – ден на детето

14.05.2012 г.

ЕТ „Томи – 100 – Сюлейман Хюсеинов”

СОУ „Любен Каравелов”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

За участие на ансамбъл „Тракийска младост” на международен фестивал в гр. Прага

15.05.2012 г.

„Сибота” ЕООД – Станимир Иванов Чолаков

ОУ „Душо Хаджидеков”

Парично

111.00 лв.

Безвъзмездно

За плащане на интернет, кабелна телевизия и други разходи за издръжка на училището.

16.05.2012 г.

ЕТ „Белият кон” – Рашко Асенов

Район „Северен”

Парично

150.00 лв.

Безвъзмездно

За благоустрояване на Район „Северен”

16.05.2012 г.

Гинка Стоилова

Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий”

Парично

300.00 лв.

Безвъзмездно

За ремонтни дейности в училището.

29.05.2012 г.

Училищното настоятелство

Езикова гимназия „Иван Вазов”

Парично

5 660.00 лв.

Безвъзмездно

За осигуряване на сигурността на учениците.

31.05.2012 г.

„Антонов” ЕООД

ОУ „Димитър Талев”

Парично

128.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището

05.06.2012 г.

„Голдън травел” ЕООД

ОУ „Димитър Талев”

Парично

180.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището

05.06.2012 г.

СД „Валспорт – Василеви и СИЕ”

Район „Северен”

Парично

500.00 лв.

Безвъзмездно

За благоустрояване на Район „Северен”

07.06.2012 г.

Учители, родители и ученици

ОУ „Кочо Честеменски”

Парично

448.37 лв.

Безвъзмездно

За библиотечни материали.

07.06.2012 г.

„Сибота” ЕООД – Станимир Иванов Чолаков

ОУ „Душо Хаджидеков”

Парично

103.00 лв.

Безвъзмездно

За плащане на интернет, кабелна телевизия и други разходи за издръжка на училището.

08.06.2012 г.

„Обединена Божя Църква 1”

Район „Северен”

Парично

6 100.00 лв.

Безвъзмездно

За изграждане на детска площадка в Район „Северен”.

11.06.2012 г.

„ ЕВН България Електроразпределение” АД

Община Пловдив

Парично

2 400.00 лв.

Безвъзмездно

За изграждане на сцена с гръб и закупуване на материали за конкурса за детска рисунка и съдействие в организацията на Детски празник в Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив по повод 1-ви юни Деня на детето.

12.06.2012 г.

СНЦ – УН при ЦДГ „Звезда”

ЦДГ „Звезда”

Парично

1 372.00 лв.

Безвъзмездно

За ремонт и възстановяване на пясъчници.

13.06.2012 г.

„Обединена млечна промишленост” АД

ОУ „Панайот Волов”

Парично

2 090.00 лв.

Безвъзмездно

За разноските на 10 деца, коитоще участван в Конкурс  в курортен комплекс „Албена” на 15-18.06.2012 г.

13.06.2012 г.

Училищното настоятелство при ОУ „Димитър Талев”

ОУ „Димитър Талев”

Парично

276.00 лв.

Безвъзмездно

За нуждите на училището.

13.06.2012 г.

Училищното настоятелство при ОУ „Димитър Талев”