Категория: Акценти

Проект на програма за подобряване на качествотот на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и план за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.

podobrqvane-vyzduh

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Община Пловдив е бенефициент по проект „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.“, регистриран в ИСУН 2020 с № BG16М1ОР002-5.002-0011, по процедура №BG16М1ОР002-5.002 „Разработване /актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ ...

Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив

slider

За повече информация за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив може да посетите сайта: http://priem.plovdiv.bg/ За контакти: Тел.: 032 / 635 357 E-mail: priem@plovdiv.bg...

ПРОЕКТ НА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2016 – 2020 г.

slider

Тук може да намерите актуална информация за проекта на “ ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2016 – 2020 г. Тук може да намерите актуална информация, свързана с плана за действие по изпълнението на “ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2016 – 2020 г. Предложения и препоръки може да споделяте на следния адрес: a.palasheva@plovdiv.bg Вашето мнение е важно за нас!...

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

logo-2018

Покана за обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2018 година. БЮДЖЕТ 2018 Г. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОРАМКА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2017 ГОДИНА ФУНКЦИИ ПЛАН-СМЕТКА ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ ПРОЕКТ ...

Нова цветна карта с мрежата на градския транспорт

Plovdiv_Gr_Transp_Map_Lines_medii

Цветна карта, включваща цялата мрежа на градския транспорт в Пловдив, с размери 1,20 на 1,20 метра, предстои да бъде монтирана върху модулите на 314 автобусни спирки в града. Във връзка с направените предложения и корекции, публикуваме картата отново за публично обсъждане. Очакваме вашите коментари ТУК...

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

slider-sanirane

Телефони в Пловдив по въпроси, свързани с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Район Адрес Телефон за връзка: Район „Централен“ ул. „Хр. Г. Данов” № 39 032/ 658 201 032/ 658 212 Район „Южен“ бул. „Македония“ 73А 032/ 27 61 17 032/ 27 61 18 Район „Северен“ бул. „Цар Борис III Обединител“ ...