Категория: Акценти

Система за електронно класиране на деца в ДЗ

slider

Уважаеми родители, На 01.11.2012г. официално стартира електронната система за прием на деца в детски заведения в Община Пловдив. Адресът на сайта е: http://dz-priem.plovdiv.bg/ За контакти: Тел.: 032 / 635 357 E-mail: dz-priem@plovdiv.bg...

Инвестиционен портал на Пловдив

invest

Посетете новия инвестиционен портал на Община Пловдив. Тук, на едно място се категоризира и събира цялата информация, необходима за стартиране на бизнес в града. Инвеститорите могат да получат информация за населението, икономиката, трудовия пазар, климата и др. Адресът на сайта е: http://invest.plovdiv.bg/...

Приоритетни проекти за развитие на община Пловдив

Сайтът projects.plovdiv.bg събира на едно място цялата информация за всички големи инфраструктурни проекти в града – бъдещи, активни и приключили. Гражданите могат да дават своята оценка, да подават сигнали или съвети....

Бюджет за 2014 г.

Съгласно  чл. 97 от Закона за публичните финанси и чл. 37 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Пловдив , приета с Решение №407, взето с Протокол №20 от 13.11.2013 г. на Общински съвет – Пловдив, ...