Начало Slider ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2017 ГОДИНА

op

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЛОВДИВ

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.50, ал.3 и ал.4 от раздел VІІІ от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, каним местната общност на обсъждане на ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2017 ГОДИНА.

Дата на провеждане на обсъждането:
30.08.2018 година от 17.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането:
Залата на Общински съвет – Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20.

Дневен ред на обсъждането:

1. Запознаване на присъстващите с основните показатели по отчета.

2. Обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета за 2017 година.

Отчетът за изпълнение на бюджета за 2017 година е публикуван на интернет адрес: www.plovdiv.bg /бюджет и финанси/

Становища могат да се представят в деловодството на Общински съвет – Пловдив, ул.„Авксентий Велешки” № 20, в работни дни от 09.00 до 17.00 часа, до 28.08.2018 година.

С уважение
Савина Петкова
Председател на Общински съвет – Пловдив