Начало Администрация Структурни звена Отдел „Материално – техническо обслужване “

Отдел „Материално – техническо обслужване “

Началник отдел: Добринка Димова
За контакти:
Тел.: 032/ 656 761
E-mail: [email protected]

Отдел „Материално – техническо обслужване“:
1. Осигурява поддръжката и стопанисването на административните сгради на община Пловдив:
2. Организира и контролира процеса на снабдяване, съхранение и стопанисване на стоково-материални ценности /СМЦ/ и дълготрайни материални активи /ДМА/, необходими за функционирането на общинската администрация;
3. Осигурява необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на административните сгради на община Пловдив;
4. Осигурява поддръжката и стопанисването, зареждането и функционирането на служебна бензиностанция на община Пловдив;
5. Осигурява поддръжката и функционирането на почивните бази па община Пловдив;
6. Осигурява поддръжката и стопанисването на служебните автомобили на община Пловдив;

974 total views, 2 views today