Начало Администрация Структурни звена Отдел „Експертно-техническо обслужване на Общински съвет”

Отдел „Експертно-техническо обслужване на Общински съвет”

Началник отдел: Иванка Кисьова
За контакти: ул.“Авксентий Велешки“ № 20
Деловодство – Тел.: 032/ 600 550; 032/ 600 549
E-mail: [email protected]

Отдел „ Експертно-техническо обслужване на Общински съвет” има следните основни функции:

1. Осигурява експертно и технически и организира работата на постоянните и временните комисии към Общински съвет, както и заседанията на Общински съвет;
2. Обслужва деловодно временните и постоянните комисии, както и Общинския съвет;
3. При поискване предоставя на граждани и организации решенията на Общинския съвет от настоящата календарна година;
4. Изготвя и в последствие обявява решенията на Общински съвет, съгласно изискванията на ЗМСМА, в интернет сайта на общината, в пресата и на информационното табло;
5. След изрично изискване на съдебните органи, обявява и набира кандидати за съдебни заседатели;
6. Изпълнява всички нареждания на председателя на Общинския съвет, както и други функции, посочени в Правилника на Общинския съвет;
7. Съхранява протоколите и фонограмите от заседанията на Общински съвет.

438 total views, no views today