Начало Администрация Структурни звена Отдел „Спорт и младежки дейности”

Отдел „Спорт и младежки дейности”

Началник отдел: Иван Запрянов
За контакти: Гребна база – Финален комплекс, етаж -2
Тел.: 032/ 276 981

СПОРТ И МЛАДЕЖИ

Главни експерти:
Величка Лазарова – 032 276 983
Диана Пенкова - 032 276 980

Основната мисия на „Младежки дейности” в отдел „Спорт и младежки дейности” е да функционира като главно свързващо звено между младежките организации в града, да насърчава , ръководи и координира техните инициативи и да акумулира нови идеи.
За постигането на резултатно сътрудничество са обединени усилията на експертите в отделните направления. Те организират и разработват съвместни дейности с неправителствени организации, институции и младежки обединения. В отдела се провежда младежка политика и се реализират дейности, разписани в Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините. Тези дейности са свързани с опознаване, активизиране и подпомагане на дейността на младежките организации в Пловдив.

От отдела може да бъде получена информация за включването на младите хора в организираните мероприятия, както и да бъде взето под внимание тяхното мнение за организирането на такива.
Дава се и информация за ползването на общинските спортни бази по различни видове спорт.

1,184 total views, no views today