Начало Администрация Заместник-кметове Заместник-кмет “Oбразование, бизнес развитие и европейски политики”

Заместник-кмет “Oбразование, бизнес развитие и европейски политики”

DSC_8632-(1)-(2)

Стефан Стоянов

Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Ст. Стамболов 1, етаж III, стая 42
Тел.: 032/656 712
Факс: 032/632 781
Е-mail на личен сътрудник: [email protected]

Образование:

▪ Софийски университет „Климент Охридски”, гр. София: Специалност „Българска филология” випуск 2005г.
▪ 91-а Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София випуск 2000г.
▪ Един от 100-е иноватори на централна и източна Европа за 2016 година според престижната класация на Res Publica, Google, Visegrad Fund and the Financial Times заради образователните политики на община Пловдив и въвеждането на Монтесори педагогика в публичните детски градини.
▪ Финалист на наградите за Иновации в политиката във Виена, Австрия, за програмата за дигитализация на образователния процес и въвеждане на облачни технологии за образование във всички общински училища в Пловдив.

Професионален опит:

От 2019 г. до сега заместник-кмет на община Пловдив, с ресори образование и бизнес развитие.
Отговаря за работата по програмата за Образование на община Пловдив и за водещи реформи в публичното образование, като въвеждането на Монтесори педагогика, Дигитализация на учебния процес и въвеждането на облачни технологии, Подкрепа на професионалното образование, създаване на дуални паралелки и връзката между бизнеса и образователната система.

Ръководи звеното за бизнес развитие и привличане на инвестиции в Пловдив и региона.

▪ От 2016 г. до 2019 г. – заместник-кмет на община Пловдив, отговарящ за образование, бизнес развитие, европейски политики и международни отношения.
- 2016 г. официално стартира програма по въвеждане на Монтесори педагогика в публични детски градини и училища. Към 2019г. над 1200 деца в 7 детски градини, 2 училища и 1 ясла се обучават с Монтесори педагогика. Повече от 120 учители от Пловдив са преминали пред различни квалификации и курсове за обучение.
- 2016 г. стартира пилотно въвеждане на облачните платформи за управление на учебния процес G suite for education и Windows 365.
- 2016 г. участва в създаването на Образователно-индустриален борд, целящ подобряване на образователната екосистема и свързването на бизнеса и професионалното образование в общи програми за дуално обучение.
- Работи по привличането на български и чуждестранни инвестиции в Пловдив и налагането на града като основен икономически център в България и в разработването и налагането на Тракия икономическа зона.
▪ От 2011 г. до 2015 г. – заместник-кмет на Община Пловдив, отговарящ за култура, образование, туризъм, бизнес развитие, Европейски проекти и иновации.
- Разработва концепция за налагането на Пловдив като втори център в страната за IT и аутсорсинг услуги. Отделът за Бизнес развитие помага за откриването на няколко хиляди работни места в двата сектора.
- Работи в екипа по налагането на Пловдив като индустриален център и по привличането на стратегически инвеститори в Тракия икономическа зона.
- С екипа си изработва концепция за туристически бранд на града като уикенд и културна дестинация, като един от бързо растящите туристически центрове.
- Стартира редица образователни програми и реформи в детските градини и училищата в Пловдив, електронен прием в детските градини, програма за иновативни училища, програма за техническа помощ на учебния процес и др.
- През 2012 година стартира създаването на отдел за Бизнес развитие, който да се специализира в работата с потенциални инвеститори и да позиционира града като важен регионален център.
▪ От 2011 г. до 2015 г. ръководи екипа, подготвящ кандидатурата на град Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година.
▪ От 2005 г. до 2011 г. – собственик и управител на частна компания, занимаваща се с обслужването на международни клиенти в сферата на медиен мониторинг и анализ, изнесени бизнес процеси, онлайн маркетинг и др. Разработване и маркетиране на онлайн проекти. Медийни кампании.
▪ От 2001 г. до 2005 г. – журналист, а в последствие и редактор в Телевизия Европа

84,961 total views, no views today