Начало Администрация Общински предприятия ОП „Младежки център Пловдив“

ОП „Младежки център Пловдив“

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ е създадено с оглед подкрепа и подобряване на благосъстоянието на деца и младежи, чрез провеждане на неформални образователни дейности. Услугите предоставяни в центъра са достъпни за всички млади хора, включително и представители на семейства с нисък доход, младежи в институции, от етнически малцинства, както и живеещи в малки и отдалечени населени места около град Пловдив.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Част от образователните програми и проекти, които ОП „Младежки център Пловдив“ реализира през последните няколко години, включват следните дейности: участие в неформални обучения на теми, като: човешки права и превенция на дискриминацията, гражданско образование, неконфликтно общуване и справяне с агресията, безопасност в онлайн пространството, медии и комуникация; създаване на клубове по интереси от и за младите хора; включване в младежки обмени на национално и международно ниво; организиране и провеждане на младежки и образователни форуми; регионални посещения; благотворителни кампании и базари.

СПОРТЕН КОМПЛЕКС И ХОТЕЛСКА ЧАСТ

В спортната зона се организират и провеждат: турнири по футбол, волейбол и баскетбол; спортни мероприятия в партньорство с детски градини, училища и университети; събития на неправителствени организации и др. В допълнение се осъществяват благотворителни турнири в партньорство със спортните клубове на Пловдив, за да се подпомогнат различни обществено значими каузи.
Базата за настаняване в ОП „Младежки център Пловдив“ включва 17 стаи с 41 легла. Тя се използва по време на национални и международни обмени; при организиране на дългосрочни семинари и обучения; при провеждане на младежки лагери, настаняване на младежи по време на провеждането на европейски и световни първенства; както и настаняване чрез онлайн платформи.

СОЦИАЛНОЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“

„Знак за качество“ на Съвета на Европа

„Знакът за качество“ се разработва, за да се покаже, че има възможност младежките центрове да се свържат със Съвета на Европа и да демонстрират неговите ценности, ставайки част от една по-широка мрежа, която поощрява дейности в пет конкретни сфери – образование, социални дейности, развитие на младежта, знание и иновации, обмяна на опит и сътрудничество отвъд границите на държавите. „Младежки център Пловдив“ е вторият в България и дванадесети в Европа, на който е присъдено признанието. Това се случва, след като през септември 2017 година експерти от Съвета на Европа го посещават, за да се убедят, че „Знакът за качество“ е напълно заслужен. Тяхната оценка се прави на база инфраструктура и дейности, които включват работа на младежките работници и ромските медиатори. По този начин „Младежки център Пловдив“ става част от международна мрежа и получава признание на европейско равнище. В центъра постоянно се работи с младежи от местните училища, организират се различни кампании в общини от областта. Провеждат се и срещи, дискусии и обучения на теми, свързани с човешките права, дискриминацията, активното гражданство, върховенство на закона и т.н. През месец май 2018 г., на официална церемония, центърът бе награден със Знак за качество на Съвета на Европа. През 2020 г. предстои посещение на експертна комисия за подновяването му.

Образователна биоградинка на ОП„Младежки център Пловдив“

През 2018 година екипът на ОП „Младежки център Пловдив“, с подкрепата на Фондация Willo България, реализира проект за създаване на образователна биоградинка. По този начин се създава естествена учебна среда за подрастващите. Те се обучават на хармонично взаимодействие с природата и ресурсите, на добродетели и ценности. Според съвременните обучителни методи сензитивната градинка е иновативно и атрактивно място за разгръщане потенциала на подрастващия човек. Това е място за общуване, учене и забавление. В биоградинката на ОП „Младежки център Пловдив“ децата и младите хора получават знания за природата чрез реална практическа работа – научават се да се грижат за растенията, които сами засаждат и отглеждат, изработват материали и пособия, а в специално изградената беседка – се провеждат различни дискусии и обучения. Част от основните теми на образователните дейности са връзката на човека с природата и законите ѝ, опазването на околната среда и природните ресурси, грижа и разбиране за земята, познание относно биоразнообразието и екосистемите, приложна екология и природосъобразен начин на живот, биодинамично земеделие. Благодарение на изграждането и поддържането на градина с насаждения, децата и младите хора научават за устойчивия начин на живот, как да полагат грижи за земята, предоставя им се възможност да експериментират, да придобиват социални умения. Тези знания спомагат развитие на физическата, интелектуална и емоционална интелигентност на децата и младите хора. Чрез прилагането на интегрален подход в преподаването се изграждат и затвърждават отношенията между природа-дете, младеж. Така се създава нов модел на местна общност от деца, възпитатели, родители, съмишленици и приятели. Чрез работата и обучението на открито, у подрастващите се култивират трайни добродетели и ценности и се залагат модели за хармоничен начин на живот. Голяма част от образователните дейности на центъра са изнесени в образователната биоградинка.

„Алея на олимпийската слава“

На 13 септември 2019 г. се реализира един от най-значимите проекти на ОП „Младежки център Пловдив“ – Откриване на „Алея на олимпийската слава“. Тя е първата и единствена по рода си в България, която събира на едно място историите на пловдивските спортни величия. Алеята се намира на Гребна база – Пловдив и на нея са поставени визитките на 46 олимпийски медалисти, извоювали 52 медала за периода 1956 г. – 2004 г. За целта бяха сканирани и съхранени над 30 000 снимки от спортния архив на града. Проведоха се мотивационни срещи с медалистите и младежите, чиято цел бе да се изгради приемственост между поколенията, да се окаже подкрепа на младите хора и да се мотивират за активно участие в развитието на града или страната.

Контакти:

Димитрия Тодорова – Директор
e-mail: [email protected]

Младежки работници и ромски медиатори
e-mail: [email protected]

Резервации на зали, хотелска част и спортни игрища:
e-mail: [email protected]

www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv
http://youthcentre.plovdiv.bg/bg

22,164 total views, no views today