Партньори

1. Асоциация “Мария Кюри”

2. Сдружение „Център за Социално Предприемачество – София”

3. Български Червен Кръст – Пловдив

4. Търговско – промишлена Камара – Пловдив

5. Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”

6. Европейски Колеж по Икономика и Управление – Пловдив

7. Медицински Колеж към Медицински Университет – Пловдив

8. Университет по Хранителни Технологии УХТ – гр. Пловдив

9. Фондация за Реформа в Местното Самоуправление

10. Център „Образование за Демокрация”

11. Област с Административен Център Пловдив

12. Регионален Педагогически Център – Пловдив

13. Сдружение „Различни, но Равни”

14. Енергийна Агенция – Пловдив

15. Агенция за Регионално Развитие – Пловдив

16. Български Консултантски Център – София

17. Invest Project BG

18. Съюз на Инвалидите – Дружество Пловдив

19. London European Partnership for Transport, Great Britain

20. European Platform on Mobility Management, Belgium

21. ILE DE FRANCE REGION, France

22. City of Kaunas, Lithuania

23. Studio Metropolitana, Hungary

24. Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB), Romania

25. Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), Romania

26. AM Wonen, Netherlands

27. Cowi A/S, Denmark

28. Essent Warmte BV, Netherlands

29. Gemeente Apeldoorn, Netherlands

30. S.C. HREN, Romania

31. IVAM UvA, Netherlands

32. KEMA, Netherlands

33. Municipality of Hillerød, Denmark

34. Rotij Projecten B.V., Netherlands

35. Technical University of Denmark

36. University of Wroclaw, Poland

37. Urzad Gminy Skoroszyce, Poland

38. Waterschap Veluwe, Netherlands

39. Weiss A/S, Denmark

40. Municipality of Bologna, Italy

41. Agenzia Millennia, Italy

42. Municipality of Craiova, Romania

43. Municipality of Amaroussion, Greece

44. Municipality of Chemnitz, Germany

45. Verwey-Jonker Institute, Netherlands

46. Municipality of Düsseldorf, Germany

47. EUROCITIES, Belgium

48. Strasbourg Club

49. Cescot Veneto/Confesercenti Padua

50. The Export Consortium

51. ECI – Find New Markets

52. Columbia World Affairs Council

53. Турско – Българска Търговско Индустриална Камара

54. Бултиш

55. Българска Агенция за Инвестиции

3,934 total views, 4 views today