Начало Администрация Общински предприятия ОП „Паркиране и репатриране“

ОП „Паркиране и репатриране“

ОП „Паркиране и репатриране“ е създадено през 2009 г. с решение на Общински съвет  с адрес – ул. „Хр. Г. Данов“ № 28.

Управлява се от директор – Нъшан Деркалестаниан

Контакти:

Информация: 032/269-696
Кол Център Скоби
- 0893 633 270

Наказателен паркинг диспечер- 0884554110

email: [email protected]

IBAN: BG62IORT73753102400200

BIC: IORTBGSF

ИНВЕСТБАНК АД– КЛОН ПЛОВДИВ

Всеки последен работен ден от месеца касата работи до 12:00 ч.

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие  „Паркиране и репатриране” към Община Пловдив, приет с решение № 17, взето с протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка. То е създадено с цел изпълнение на дейностите по организация и контрол на дейността по паркиране на МПС в „Синя зона“ – собственост на Община Пловдив.

Дейностите му произтичат от организацията и контрола на дейността по паркиране на МПС в „Синя зона“:

- Изграждане и поддържане на инфраструктурата на определените за паркиране места – преградни    съоръжения    (входно  – изходни    бариери,    ограждания,    кабинки    и    др.), информационни табели, насочено осветление, маркировка;
- Осъществяване мониторинг и контрол върху дейността по прилагане на утвърдената организация на паркиране и таксуване в паркингите, гаражите и зоните за платено паркиране;
- Експлоатиране и поддържане на паркингите, гаражите и зоните за платено паркиране – общинска собственост;
- Координиране  и  контролиране  на  внедряването  и  поддръжката  на  вертикалната  и хоризонтална пътна маркировка и другите необходими законови средства за ефективната организация на паркиране в паркингите и зоните за платено паркиране;
- Координиране и контролиране поддържането на чистотата и реда в паркингите, гаражите и зоните за платено паркиране – общинска собственост;
- Поддържа постоянна връзка и координация с държавните органи, общинските структури и други звена, имащи отношение към паркирането на МПС в Общината;
- Съвместно със звено Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили със специализирано превозно средство до определени за целта паркинги;
- При освобождаването таксува водачите на репатрираните автомобили за разходите по отстраняването, транспортирането и репатрирането по цени, определени от Общински съвет – Пловдив;
- Организира и осъществява блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили с технически средства (скоби) за принудително задържане и на автомобили, чиито водачи не са заплатили таксата за платено паркиране;
- Организира таксуването на водачите за поставянето и отстраняването на скобите по цени, определени от Общински съвет – Пловдив;
- Издава пропуски за преференциално паркиране на живущите в обхвата на „Синя зона“ и поддържа регистър на същите;
- Издава разрешение за ползване на служебни паркоместа и поддържа регистър на същите;

10,890 total views, no views today