Начало Администрация Общински предприятия ОП „Зооветеринарен комплекс”

ОП „Зооветеринарен комплекс”

Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс“ е създадено с Решение № 203, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Пловдив,на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 г.

гр. Пловдив, ул. „Пазарджишко шосе“ 4- ти километър

032/966-184
email: [email protected]

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс” към община Пловдив, приет с решение № 203, взето с протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието има за предмет следните дейности:
- Улов на безстопанствени кучета на територията на Община Пловдив;
- Улов на безстопанствени кучета на територията на други общини;
- Обработка на заловени безстопанствени кучета във ветеринарната клиника;
- Настаняване на безстопанствени кучета в стационара;
- Грижа за настанените в стационара животни;
- Ветеринарномедицинско обслужване на животните настанени във ветеринарната клиника и стационара на комплекса;
- Събиране на трупове на умрели кучета и котки на територията на Община Пловдив;
- Упояване и улавяне на кучета по искане на стопанина им или по заявки на заводи, фабрики, предприятия, хотели и други, в които няма общинско участие;
- Хранене на животните;
- Почистване на клетките, поддържане и почистване на прилежащата територия;
- превантивни ветеринарни грижи за здравното състояние на животните с цел предотвратяване на заболявания, дистрес и нараняване;
- Лечение на болни животни;

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост   и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските  предприятия.

118 total views, no views today