Работа по проекти

ОБЯВА ОТ 01.09.2023г.:

Община Пловдив кани потенциални кандидати за позиции в дейност „Изграждане на екип за изпълнение на проекта и изграждане на устойчив координационен механизъм за сътрудничество между заинтересованите страни” по проект BGLD-3.002-0006-С01 „Създаване на Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново”
позиция „Гинеколог”
позиция „Консултант на едно гише”
позиция „Педагог – учител по изкуство”
позиция „Хигиенист”
Документи за кандидатстване

ОБЯВА ОТ 05.07.2023г.:

Община Пловдив кани потенциални кандидати за позиции в дейност „Изграждане на екип за изпълнение на проекта и изграждане на устойчив координационен механизъм за сътрудничество между заинтересованите страни” по проект BGLD-3.002-0006-С01 „Създаване на Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново”
позиция „Гинеколог”
позиция „Образователен медиатор”
позиция „Педагог – учител по изкуство”
Документи за кандидатстване

ОБЯВА ОТ 19.04.2023г.:

Община Пловдив кани потенциални кандидати за позиция „Педиатър” в дейност „Изграждане на екип за изпълнение на проекта и изграждане на устойчив координационен механизъм за сътрудничество между заинтресованите страни” по проект BGLD-3.002-0006-С01 „Създаване на Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново”.
Община Пловдив кани потенциални кандидати за позиция „Педагог – учител по изкуство” в дейност „Изграждане на екип за изпълнение на проекта и изграждане на устойчив координационен механизъм за сътрудничество между заинтресованите страни” по проект BGLD-3.002-0006-С01 „Създаване на Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново”.
Община Пловдив кани потенциални кандидати за позиция „Консултант на едно гише” в дейност „Изграждане на екип за изпълнение на проекта и изграждане на устойчив координационен механизъм за сътрудничество между заинтресованите страни” по проект BGLD-3.002-0006-С01 „Създаване на Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново”.
Община Пловдив кани потенциални кандидати за позиция „Хигиенист” в дейност „Изграждане на екип за изпълнение на проекта и изграждане на устойчив координационен механизъм за сътрудничество между заинтресованите страни” по проект BGLD-3.002-0006-С01 „Създаване на Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново”.
Документи за кандидатстване

ОБЯВА ОТ 08.02.2023г.:

Обяви за набиране на специалисти за работа по Проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив“
Място за подаване на документи:
Деловодство на Община Пловдив, пл. стефан Стамболов 1
В социалните услуги реализирани по проекта на адрес гр. Пловдив, ул. Димитър Цончев 11 или на имейл [email protected]
Желаещите да подадат документи за кандидатстване за съответните позиции, могат да го направят всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.
На място в социалната услуга кандидатите е необходимо да попълнят:
Заявление за кандидатстване (по образец) и Декларация за събиране, обработване и съхраняване на личните данни на кандидата, както и да бъдат публикувани имената му на интернет страницата на Община Пловдив, във връзка с провеждането на подбора.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР За служители в Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания Гр. Пловдив, ж.кТракия

ОБЯВА ОТ 03.02.2023г.:

Обяви за набиране на специалисти за работа по Проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив“
Място за подаване на документи: Деловодство на Община Пловдив, пл. стефан Стамболов 1; В социалните услуги, реализирани по проекта на адрес гр. Пловдив, ул. Димитър Цончев 11 или на имейл [email protected]. Желаещите да подадат документи за кандидатстване за съответните позиции, могат да го направят всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.
На място в социалната услуга кандидатите е необходимо да попълнят: Заявление за кандидатстване (по образец) и Декларация за събиране, обработване и съхраняване на личните данни на кандидата, както и да бъдат публикувани имената му на интернет страницата на Община Пловдив, във връзка с провеждането на подбора.

ОБЯВА ОТ 26.01.2023г.:

Обявление: Процедура по подбор на началник на Областен екип по приемна грижа – Пловдив / ОЕПГ – Пловдив / във връзка с изпълнението на Проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015.

ОБЯВА ОТ 13.01.2023г.:

Процедура за подбор и назначаване служител за длъжността „медицинска сестра“ в услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ по Проект № BG05SFPR002-2.001-0049 „Грижа в дома в Община Пловдив”

ОБЯВА ОТ 13.01.2023г.:

Процедура за подбор и назначаване служител за длъжността „психолог“ в услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ по Проект № BG05SFPR002-2.001-0049 „Грижа в дома в Община Пловдив”

ОБЯВА ОТ 13.01.2023г.:

Процедура за подбор и назначаване служител за длъжността „рехабилитатор“ в услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ по Проект № BG05SFPR002-2.001-0049 „Грижа в дома в Община Пловдив”

ОБЯВА ОТ 13.01.2023г.:

Процедура за подбор и назначаване служител за длъжността „сътрудник социални дейности“ в услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ по Проект № BG05SFPR002-2.001-0049 „Грижа в дома в Община Пловдив”

ОБЯВА ОТ 11.01.2023г.:

Във връзка с изпълнение на проект№ BG05SFPR002-2.002-003 „Укрепване на общинския капацитет в Община Пловдив“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Община ПЛОВДИВ обявява подбор на персонал за специалист „Социални дейности“

ОБЯВА ОТ 05.10.2022г.:

Обяви за набиране на специалисти за работа с деца и младежи и техните семейства по Проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив“.Място за подаване на документи: В социалните услуги реализирани по проекта – ЦОП, ДЦДУ и ДЦДТМУ, на адрес гр. Пловдив, ул. Димитър Цончев 11 или на имейл [email protected]

Желаещите да подадат документи за кандидатстване за съответните позиции, могат да го направят всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа.

Необходими документи за предоставяне от кандидатите: Подробна автобиография (тип CV)

На място в социалната услуга кандидатите е необходимо да попълнят:
Заявление за кандидатстване (по образец) и Декларация за събиране, обработване и съхраняване на личните данни на кандидата,
както и да бъдат публикувани имената му на интернет страницата на Община Пловдив, във връзка с провеждането на подбора.

ОБЯВА ОТ 25.11.2021г.:

ОБЯВА ОТ 25.11.2021г.:

ОБЯВА ОТ 25.11.2021г.:

ОБЯВА ОТ 14.09.2021г.:

ОБЯВА ОТ 29.07.2021г.:

ОБЯВА ОТ 29.07.2021г.:

АРХИВ

4,446 total views, no views today