Начало Спорт ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – СПОРТИСТ НА ПЛОВДИВ ЗА 2017г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – СПОРТИСТ НА ПЛОВДИВ ЗА 2017г.

important

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

През месец декември 2017 год., Община Пловдив в лицето на Дирекция „Спорт и младежки дейности” ще проведе традиционната класация „СПОРТИСТ НА ПЛОВДИВ ЗА 2017г.”

На тържествена церемония ще бъдат обявени имената на най-добрите спортисти на Пловдив в категориите:

  •  КАТЕГОРИЯ – МЪЖЕ И ЖЕНИ
  •  КАТЕГОРИЯ – МЛАДИ СПОРТНИ ТАЛАНТИ

В тази връзка е необходимо:

В СРОК ДО 20 НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА – ПОНЕДЕЛНИК. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – Вашият клуб да представи писмено с приложени снимки /СД/, спортистите, членове на клуба, извоювали значими успехи САМО на ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА през 2017-та спортно­състезателна година.

Въз основа на представените състезатели, ще бъде изготвена и ранглиста с номинациите на спортистите.

Напомняме Ви, че в списъка с номинациите ще бъдат включени САМО СПОРТИСТИ, КАРТОТЕКИРАНИ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ПЛОВДИВСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ.

Предложението за номинациите от клуба трябва задължително да бъде подписано от председателя или упълномощено от него лице, като се спази упоменатия в писмото срок за представяне на Вашите предложения.

• Предложението трябва да бъде придружено от служебна бележка от съответната федерация доказваща участието и постигнатия резултат на спортиста и заверен протокол /от федерацията и спортния клуб/, доказващ класирането му.

НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДАДЕНИ ПО- КЪСНО ОТ 17.00 ЧАСА НА 20 НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА!

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ОТ СПОРТНИЯ КЛУБ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:

  1.  Трите имена на спортиста /снимка на СД/;
  2.  Име, фамилия на личния му треньор;
  3.  Вида спорт, дисциплината и извоюваното място;
  4.  Място и вид на състезанието – Световно първенство или Европейско първенство. Да се отбележи дали състезанието е лично или отборно, както и броят на участниците в съответната дисциплина/категория. Прилага се протокол за постижението.

Определянето на най-добрите спортисти на Пловдив за 2017 година ще стане при следния регламент:

  1.  В класацията могат да участват само спортисти, картотекирани през състезателната 2017 година в съответните клубове развиващи спортната си дейност на територията на Община Пловдив, постигнали резултатите си през текущата календарна година.
  2.  След изготвяне на списък с номинациите по азбучен ред на видовете спорт, той ще бъде представен пред Комисия – сформирана от общински съветници от ПК „Спорт и младежки дейности” при Общински съвет – Пловдив, спортни експерти и журналисти ведно с анкетни карти, които ще бъдат попълнени от всеки член на Комисията след обстойно разглеждане на предложенията.
  3.  Всеки член на Комисията има право на ЕДИН ГЛАС, даден чрез собственоръчно попълнена и подписаната от него АНКЕТНА КАРТА.
  4.  Най-добрите спортисти на Пловдив за 2017 година в КАТЕГОРИЯ: Мъже и жени и КАТЕГОРИЯ: Млади спортни таланти, ще се определи на базата на събраните точки от спортистите, посочени в Анкетните карти. Начисляването на точките ще се определи на следния принцип:

I място

16 точки

II място

12 точки

III място

9 точки

IV място

7 точки

V място

6 точки

VI място

5 точки

VII място

4 точки

VIII място

3 точки

IX място

2 точки

X място

1 точки

Официалното писмо може да видите тук.

9,517 total views, 4 views today