Начало Граждани Здраве Общински лечебни заведения и центрове

Общински лечебни заведения и центрове

ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЦЕНТРОВЕ

Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ Пловдив ЕООД
ул.”Ив.Вазов” № 59, https://mbal1.com/
Управител: Мария Горева 032/654-800
регистратура 032/654-822
Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ Пловдив ЕООД
бул. „Никола Вапцаров“ № 9, http://www.mbal2pv.com/
управител: д-р Константин Сапунджиев д.м. 032/603-981
регистратура 032/603-914 032/603-990
„Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД
бул. „Васил Априлов“ №15А (І-ва база)
бул. „Александър Стамболийски“ №2А (ІІ-ра база)
http://onkoplov.com/
управител: ДОЦ. Д-Р ТИХОМИР ДЕРМЕНДЖИЕВ, Д.М. 032/643-831
регистратура І-ва база 032/278-720 032/278-721
регистратура ІІ-ва база 032/277-240
„Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД
бул. „Пещерско шосе“ №68, http://cpz-plovdiv.com
управител: д-р Мариана Господинова 032/643-241
регистратура 032/642-376
„Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив“ ЕООД
ул. „Даме Груев“ №1А, http://odkvzs-plovdiv.atspace.com/
управител: д-р Боян Костов 032/606-530
регистратура 032/606-521
Диагностично-консултативен център І Пловдив ЕООД
пл. „Понеделник пазара“ №5, http://www.dkc1bg.com/
управител: в.и.д. д-р Васил Ковачев 032/623-920
централа 032/628-071 032/623-917
Диагностично-консултативен център ІІ Пловдив ЕООД
бул. „Шести септември“ №110, https://dkc2plovdiv.com/
управител: д-р Валентина Костуркова 032/605-801
регистратура 032/605-803
Диагностично-консултативен център ІV Пловдив ЕООД
ул. „Гергана“ №7, http://www.dkc4plovdiv.com/
управител: д-р Ел. Бояджиева 032/643-339
регистратура 032/644-298
„Диагностично-консултативен център V – Пловдив – „Св. Архиеп. Лука“ ЕООД
Ж.Р. „Тракия“, ул. „Съединение“ №42, http://dkc5.com/
управител: Яна Кашилска-Петкова 032/261-126
регистратура 032/261-100
„Медицински център VI – Пловдив, район Централен“ ЕООД
ул. „Иван Вазов“ №59, http://dkc6.com/index.php
управител: в.и.д. д-р Станка Павлова 032/275-757
регистратура 032/275-700
Диагностично-консултативен център VІІ, район „Южен“ Пловдив ЕООД
ул. „Тодор Александров“ №16, http://dkc7plovdiv.com/
управител: д-р В. Славова 032/692-505
регистратура 032/601-521
Диагностично-консултативен център „Пловдив“ ЕООД
бул. „България“ №234, http://dkcplovdiv.com/
управител: д-р Николай Забунов 032/900-821
регистратура 032/900-820
Диагностично-консултативен център „ИЗТОК“ ЕООД
ул. „Храбрец“ №15, http://www.dkciztok.net/
управител: д-р Живко Димитров 032/601-818
регистратура 032/601-810
Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – І – Пловдив ЕООД
ул. „Владивосток“ №18, http://mcrsm-pv.com/
управител: в.и.д. д-р Пламен Йончев 032/643-951
регистратура 032/644-049

438 total views, no views today