Начало Пловдив днес Експерти обединиха усилия за противодействие на трафика на хора

Експерти обединиха усилия за противодействие на трафика на хора

trafic_forum (4)

Семинар на тема „Прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора (НМН) и взаимодействие на регионално ниво – реалност и предизвикателства“ се проведе на 21 и 22 юни 2017 г. във Велинград.

Инициативата е резултат от партньорство между Местните комисии за борба с трафика на хора в гр. Пловдив и гр. Пазарджик и е осъществена с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора.

„След успешно проведения през изминалата година съвместен дискусионен форум, в резултат на сътрудничество между двете Местни комисии, днес ние отново обединяваме  усилията си и то с единствената цел да противодействаме на всяко едно ниво срещу престъплението „трафик на хора“. Мога да кажа дори, че нашата агажираност и мотивираност в тази посока се простира много повече над тези граници. Ние вече поставяме на преден план предизвикателствата, свързани  със стиковане на междуиституционалните действия и трансформирането им в онази реална форма, която е залегнала в стандартните оперативни процедури, включващи: идентификация, насочване, закрила, подпомагане и социално включване на пострадалите от престъплението „трафик на хора“. Това заяви при откриването на форума началникът на отдел „Обществен ред и управление при кризи” в Община Пловдив Емил Вълков“.

В регионалния семинар взеха участие представители на полиция, прокуратура, експерти в областта на социалното подпомагане, неправителствен сектор, както и други институции, работещи по проблема ”трафик на хора” на територията на Пловдив и Пазарджик.

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора е утвърден от Министерски съвет през м. юли 2016 г. и представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията си в стратегическо партньорство с неправителствени, международни организации и гражданското общество.

trafic_forum (5) trafic_forum (4) trafic_forum (3)

6,065 total views, no views today