Начало Актуално Започна кандидатстването за прием в първа група на детските градини

Започна кандидатстването за прием в първа група на детските градини

cdg_montesori_1

Родителите на родените през 2018 г. деца вече могат да подават онлайн заявления за участие в първото основно класиране за прием в детските градини за учебната 2021/2022 г. То ще се проведе на 13.05.2021 г.

Обявените свободни места родителите могат да намерят в сайта на електронната система за прием – dz-priem.plovdiv.bg. За класирането за първа група са обявени 2045 места и 22 за втора възрастова група, като местата за нея са в новопостроената сграда на ДГ „Перуника. Обявените места за 3-годишните деца са за 93 групи, колкото бяха обявени и предходната година по същото време.

Важно условие при подаването на заявленията за кандидатстване е родителите внимателно да изберат критериите, носещи определен брой точки, защото всеки избран критерий ще трябва да бъде доказан при записването. В противен случай класираното дете ще бъде анулирано.

Една от промените от тази година е свързана с въвеждането на нов критерий за еднаквост на настоящия и постоянния адрес на децата, което носи повече точки. За по-лесно ориентиране на родителите може да се каже, че постоянният адрес на децата обикновено съвпада с постоянния адрес на майката (в по-редки случаи с този на бащата). Постоянният адрес на родителите е този, който е вписан в документите им за самоличност. При евентуално съмнение препоръчваме да бъде направена справка в службите ГРАО към съответния административен район.

Другите промени са свързани с документите, които доказват ползваните критерии. За доказване на заетостта на родителите са включени и копия на трудови, служебни или осигурителни книжки; дадена е възможност за представяне на електронно подписани документи и др.

За хроничните заболявания на децата доказването е само с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Подробна информация може да бъде намерена на сайта на електронната система – dz-priem.plovdiv.bg, в раздела с нормативни документи, в Приложение №2, както и в менюто „Точки за прием“ към Ръководството за родителите.

Системата за прием прави автоматичен преглед на настоящите и постоянните адреси с оглед на това да се спести време на родителите и администрацията. Не са нужни документи за доказване на критериите, свързани с адресните регистрации на децата – за регистрация по настоящ адрес на територията на град Пловдив, на съответен административен район от града, за еднаквост на настоящия и постоянния адрес, както и за регистрирането на един и същ настоящ адрес на всички деца от семейството.

За улеснение на родителите в раздела „Кандидатстване“ има подробно видео с необходимите стъпки за подаване на заявления.

Необходимо е данните в подадените заявления да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. В случая, за първото основно класиране тази дата е 11.05.2021 г. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в онлайн системата или на място в детското заведение, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото

Всички важни срокове за предстоящите класирания са публикувани в календара на електронната система в секция „Срокове за прием“ към ръководството за родители, както и в Графика на дейностите в секцията с нормативни документи.

Предвидено е и подаване на хартиен носител, което ще се осъществява при директорите на детските градини, посочени като първо желание за прием. За тях крайният срок е 10.05.2021 г. По-ранната регистрация не дава предимство при класиране.

Трите основни класирания за прием в детските градини за учебната 2021/2022 г. са, както следва:

- Първо класиране: 13.05.2021 г.

- Второ класиране: 03.06.2021 г.

- Трето класиране: 24.06.2021 г.

Първият учебен ден ще бъде на 15 септември.

462 total views, 5 views today