Начало Пловдив днес Информационен ден по проекта EU GUGLE се проведе в Пловдив

Информационен ден по проекта EU GUGLE се проведе в Пловдив

infoden_EUGUGLE (6)_15032019

Подарък – енергоспестяващи крушки приятно изненадаха днес пловдивчани. Поредна информационна кампания на Главната улица реализира екипът на проект „Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия” (European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy – EU GUGLE).

На брошурите гражданите успяха да прочетат повече информация относно проекта EUGUGLE, който има за цел да демонстрира модели за обновяване на сградния фонд с почти нулево нетно потребление на енергия.

Гражданите харесаха инициативата, като я определиха като „много добра“. И пожелаха и в бъдеще да имат подобни, тъй като са много полезни.

За да отговорят на предизвикателството за устойчиво обновяване в градска среда пилотните градове Виена (AT), Аахен (DE), Милано (IT), Сестао (ES), Тампере (FI) и Братислава (SL) се ангажираха да обновят общо 226 000 м² жизнено пространство през 6-те години на проекта (2013 г. -2019 г.) с цел постигане на 40-80% спестяване на първична енергия във всеки пилотен район, като същевременно се увеличи делът на възобновяемите енергийни източници с 25% до 2019 г. Пловдив (BG), Гьотеборг (SE) и Газиантеп (ТR) участват в 6-годишния проект като асоциирани градове и ще провеждат интелигентни дейности за обновяване по време на целия жизнен цикъл на проекта.

За да постигнат тази цел 9-е града обединяват усилията си, използвайки информация, събрана чрез задълбочени проучвания на интелигентното обновяване на сгради, за да приложат иновативни решения, адаптирани към специфичните местни нужди. „Моят интелигентен район“ е репликационна кампания, която се провежда успоредно с ремонтните дейности.

Тя има за цел прехвърляне на знания от пилотните градове на EUGUGLE към други европейски градове, заинтересовани от устойчивото обновяване.

3-те асоциирани града ще проправят пътя, като изпробват решенията на пилотните градове в собствените си стратегии за реновиране.

В Пловдив има около 250 сгради общинска собственост – училища, детски градини, детски ясли, административни сгради, сгради в областта на здравеопазването, културата, социалните дейности и др., с обща разгъната застроена площ от около 525 000 м2. Общият брой на сградите в града, които се обновяват по Националната програма за енергийна ефективност са 72  с 4 348 бр. апартамента, с разгъната застроена площ /РЗП/ 379 480 кв.м.

Чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се цели да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

 infoden_EUGUGLE (4)_15032019 infoden_EUGUGLE (5)_15032019

1,631 total views, 3 views today