Начало Актуално Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив (КСУДС) отбеляза 17-ата си годишнина с поредица инициативи

Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив (КСУДС) отбеляза 17-ата си годишнина с поредица инициативи

viber_image_2022-11-18_15-58-38-521

22.11.2022

С поредица от инициативи Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив (КСУДС) отбеляза 17-ата годишнина от създаването си. Комплексът насърчава и защитава правата на децата и участва активно в изграждането и прилагането на политики за тях.

Преди броени дни беше проведена работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“. На срещата присъстваха представители на Община Пловдив, дирекции „Социално подпомагане“ и отдели за закрила на детето, Регионално управление на образованието – Пловдив, Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование – Пловдив, родители и специалисти от екипите на Комплекса. Те се обединиха около общи ангажименти по изготвяне на становища за нормативни промени, които да улеснят комуникацията между институциите и да регламентират координирана съвместна подкрепа за децата със специални потребности и техните семейства.

Инициативите продължиха с уъркшоп, организиран от Центъра за обществена подкрепа на тема „Позитивно общуване между родители и деца“, както и с традиционна акция за безвъзмездно кръводаряване под мотото „Бъди герой!“

Специалистите от шестте Центъра към Комплекса ежегодно подкрепят над 500 деца и техните семейства в процеси като интеграция и социализация в живота на общността; превенция на изоставянето и реинтеграция в биологично или осиновително семейство (включително подготовка на кандидати за осиновители и деца, подлежащи на осиновяване); превенция на социалното изключване, социална рехабилитация и приобщаване на уязвими и рискови групи деца и семейства – деца със специални потребности, деца в риск от отпадане от училище, деца, участващи в правни процедури и др.; защита интересите на децата в ситуации на родителски конфликти и в случаите на настаняване извън семейството – приемна и резидентна грижи.

Събитията от последните дни са в продължение на глобалната цел на екипа на Комплекса да подкрепя деца и семейства за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения.

3,551 total views, 2 views today